Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Magento er en netthandel-plattform som hvem som helst kan utvikle tredjeparts-moduler til, hovedsaklig for å utvide funksjonaliteten i systemet.

Dette alene er et veldig godt argument for å velge Magento, blant annet pga at man normalt finner alt man har behov for av ekstra-funksjonalitet som rimelige tilleggsmoduler.

Det er imidlertid en del ting å være obs på ved bruk av tilleggsmoduler til Magento, som er beskrevet nedenfor. Det er viktig at alle som bruker tilleggsmoduler til Magento leser disse.

Hva slags tilleggsmoduler finnes?

Mer eller mindre alle typer tilleggsmoduler er tilgjengelig på Magento Connect, Magento's åpne "markedsplass" for tilleggsmoduler og liknende. Man finner her alt fra betalingsløsninger til ERP-integrasjoner til Bestselger-moduler til det meste annet. Noen moduler er gratis mens andre koster normalt opptil et par hundre dollar.

De mest kjente tilleggsmodul-leverandørene er Aheadworks og Amasty  - som selger sine moduler direkte på sine egne nettsider. Vi har også samarbeid med disse konkret, og kan kjøpe inn disse modulene for våre kunder og hjelpe med installasjon/oppsett.

Pr september 2016 finnes det over 9000 tilleggsmoduler på MagentoConnect, og Trollweb har ca 70 egne tilleggsmoduler i sitt sortiment.

Hvilke garantier gjelder ved bruk av tilleggsmoduler?

Vi som driftsleverandør av Magento vil aldri kunne ta noe ansvar for bruk av tilleggsmoduler utviklet og solgt av andre enn oss selv. Det inkluderer installasjon, support og også tilpasninger, dvs om en kunde ber om å få tilpasset en tilleggsmodul fra for eksempel Aheadworks så vil vi ikke kunne ta noe ansvar for bruk av modulen.

De fleste leverandører av tilleggsmoduler har egen support på dem, og vi anbefaler sterkt at man tar support på modulene direkte med den aktuelle leverandøren av modulen.

All assistanse fra oss på tilleggsmoduler belastes alltid etter medgått tid, uansett grunn - inkludert eventuell assistanse rundt bruk/support på modulen.

Kan jeg kjøpe inn og installere tilleggsmoduler selv?

Moduler fra blant annet AheadworksAmasty og MageWorx kan vi kjøpe inn for våre kunder, som da faktureres prisen på modulen omgjort til NOK i dagens kurs. Det er fullt mulig å kjøpe inn moduler selv, og at de evt installeres på stage selv, men at vi hjelper med å deploye den nye modulen til produksjon.

Kan bruk av tilleggsmoduler skape andre problemer?

Ja. En tilleggsmodul må følge versjonsmønsteret til selve Magento-versjonen du kjører, og dersom vi skal oppgradere Magento så må også alle tilleggsmoduler være tilgjengelig i en versjon som støtter den aktuelle Magento-versjonen det skal oppgraderes til.

Vi har flere eksempler på nettbutikker som ikke kan oppgraderes til nyere versjoner av Magento pga bruken av tilleggsmoduler har blitt så omfattende på butikkene at flere av modulene (som ikke finnes tilgjengelig for de nyere Magento-versjonene) har satt en "blokker" for å kunne oppgradere. Dette er hovedårsaken til at vi sterkt anbefaler å vurdere den enkelte tilleggsmodulen om man virkelig behøver den - så tenk alltid nøye gjennom dette før innkjøp og installasjon av tilleggsmoduler.

Tilleggsmoduler kan også komme i konflikt med andre tilleggsmoduler, og de kan også overstyre standard-funksjonalitet i Magento - og dermed "ødelegge" Magento-installasjonen. Normalt finner vi ut av slike ting sammen med kunden ganske raskt etter installasjon, og får fikset dem, men merk igjen at alt slikt arbeid belastes etter medgått tid.

Hva med Magento Enterprise?

De fleste seriøse modul-leverandørene har også bygget inn støtte for Magento Enterprise i sine tilleggsmoduler. Dette gjelder også alle våre moduler som vi selger. Merk at moduler til Magento Enterprise normalt alltid har en høyere kostnad, da de er vesentlig mer krevende å utvikle og sikre at er kompatibel med alle de mer avanserte funksjonene som følger med Magento Enterprise, som Full Page Cache, Gavekort, Poengsystem, mm.

Anbefaling

Vi anbefaler generelt å ikke kjøpe 3.parts moduler for å dekke funksjonalitet som ligger som standard i Magento Enterprise Edition, da dette medfører omfattende tilpasninger når man eventuelt skal oppgradere til Magento Enterprise på et senere tidspunkt.

Hvordan vil en tilleggsmodul fungere om vi har et spesialdesign?

Mange av tilleggsmodulene bygger på ekstra-funksjonalitet ute i nettbutikken, og modulen forholder seg da til Magento's standard-design som veldig få butikker bruker. Dersom man har et spesialdesign må man normalt beregne inn noen timer på å tilpasse modulen til dette designet. Dette avhenger helt av modul og funksjon.

Hva er Trollweb's anbefaling til bruk av tilleggsmoduler?

Vi anbefaler at man vurderer tilleggsmoduler fra de mest seriøse leverandørene dersom man har et viktig behov som finnes i en av deres moduler, men at man alltid budsjetterer inn at det vil kunne komme ekstrakostnader utover selve prisen på modulen.

 

 

  • No labels