Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hva er et bundle produkt?

Bundle produkter er en konfigurerbar utgave av gruppert produkt; det er en pakke som består av ulike enkeltprodukter, der kunden gjør ulike valg i forhold til hvilke varianter pakken skal bestå av. Prisen på bundlen kan bli justert etter hvilke valg kunden tar på produktsiden, eller det kan tilbys en fast pris på pakken, uavhengig av produktvalg. 
 

Tips

Før du oppretter produkter bør du gå gjennom attributtene og sjekke om det skal opprettes egne tilpassede attributter.

Hvordan opprettes et Bundle produkt?

Opprett nytt produkt

Opprett et nytt bundle produkt under Katalog - Produkter, klikk på "Legg til produkt". Velg attributtsettet som inneholder de attributtene som skal brukes til dette produktet, og angi at det er et bundle produkt som skal opprettes:Klikk på "Fortsett" og fyll inn alle feltene på samme måte som for Enkeltprodukt.

Dynamisk vs. fast varekode og vekt

De fleste feltene ved oppretting av et bundle produkt er like som for enkeltprodukt, men legg spesielt merke til attributtene Varekode (SKU) og Vekt. Her må det velges om innholdet skal være Dynamisk eller Fast. Disse står som standard til Dynamisk, og kan endres i ettertid om det blir behov for å ha en fast vekt eller varekode for bundlen.
 

Priser

Pris må settes enten til Fast eller Dynamisk. Denne innstillingen kan ikke endres etter at produktet er lagret, så det er viktig å sjekke denne før første lagring. Pris står som standard til Dynamisk, så om du ikke endrer den før produktet lagres første gang, så må nytt produkt opprettes for å kunne endre prisen til fastpris. Se også nederste attributten under Priser, ang. Prisvisning. Denne angir om pris skal vises som "Fra:" eller som "Prisområde".

Bundle artikler

Når alle standard felter er fylt inn på bundle produktet, må det knyttes opp de enkeltproduktene som skal tilbys. Dette finnes under Bundle artikler, nederst i "Produktinformasjon" -menyen til venstre. Her velges og grupperes produktene som skal tilknyttes bundlen. Alle enkeltproduktene som skal tilknyttes må være opprettet før de kan knyttes inn i en bundle.

Innstillingen "Send Bundle-produktene" angir om det skal være mulig å sende/lage pakkseddel for deler av bundlen separat. Står som standard til "Sammen", som betyr at alle delene må være på lager og sendes på samme pakkseddelen.

Du legger til nye valg ved å klikke på knappen "Legg til nytt alternativ". Lag en tittel på det nye valget, velg deretter Type (Dropdown, Radio button, Checkbox, MultiSelect) og om feltet skal være påkrevd. Sett Ja i Påkrevd dersom et av alternativene må være med i pakken. Søk på navn eller varekode for å finne enkeltproduktene som skal linkes opp. Kryss av for produktene som skal tilhøre dette valget, og klikk deretter på "Legg til valg" for å knytte opp enkeltproduktvalgene. I eksempelet under vises bundle-valg  for en kamera-pakke, der kunden kan velge mellom:

  1. Kamera (påkrevd, kan velge mellom to ulike typer)
  2. Kameraveske (ikke påkrevd, kan velges vekk)
  3. Minnekort (påkrevd, kan velge mellom to ulike typer)
  4. Forsikring (ikke påkrevd, kan velges vekk, eller velge blant to ulike forsikringsavtaler)
     

Eksempel på et bundleprodukt

På bildet under kan du se hvordan innstillingene i eksempelet over vises på produktsiden. Her kan kunden velge alternativer for de ulike delene i pakken. Endringer i pakken påvirker totalprisen for produktet, som automatisk justeres etter hva pakken inneholder.

Tips

Bundle produkter består av enkeltprodukter eller virtuelle produkter som ikke har egendefinerte valg (custom options)

  • No labels