Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppsett av varekatalog med kategorier

Før en kan starte med å legge inn produkter må det opprettes kategorier som produktene skal knyttes opp mot. Alle produkter som skal være synlig i nettbutikken, må tilhøre minst én kategori. Bildet under viser eksempel på kategorier i hovedmenyen i nettbutikken.

Kategoribehandling finnes i adminpanelet under Katalog → Behandle kategorier. I en ny butikk ligger det kun en "Rotnivå"-kategori. Marker denne og klikk på "Opprett underkategori" for å lage en ny kategori. Dersom en kategori skal flyttes kan du bruke dra-og-slipp for å få den der du ønsker. Les mer om kategorier.

  • No labels