Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kan vi få ut en liste over alle produkter i Magento?

Til daglig når du skal endre eller legge til nye produkter, så finner du produktlisten ved å gå til Katalog -> Produkter i Magento Admin. Men noen ganger trenger du kanskje en litt mer detaljert oversikt, med andre felter enn det som ligger i produktlisten som standard. Andre ganger trenger du kanskje en liste med produktnavn, varekode og antall på lager for å ha et grunnlag for varetelling. Løsningen da er å kjøre en eksport av alle produktene.

Hvordan eksportere produkter

Gå til Systemoppsett -> Importering/Eksportering - > Dataflyt Profiler. Her er noen ferdig oppsatte maler for eksport og import av data. For å lage en full vareliste velger du "Export All Products". 

Tilpasse eksportprofilen

Inne på eksportprofilen, i "Profilveiviser" har du mulighet for å tilpasse eksportresultatet noe før produktene eksporteres. 

FeltnavnBeskrivelse
Profilinformasjon
NavnNavnet på denne eksportprofilen "Export All Products"
InstanstypeHva eksporten gjelder: Produkter / Kunder
RetningEksport eller Import
ButikkOm det finnes flere butikker i Magento, velg hvilken butikk eksporten skal gjelde for
Filinformasjon
DataoverføringLokal/ekstern tjener
TypeLokal tjener (kan også angi Ekstern FTP med innloggingsinfo til denne)
FilnavnAngi et navn på den eksporterte filen
StiAngir hvor på serveren eksportfilen havner
Dataformat
TypeVelg mellom CSV eller XML-format. Standardvalget er Komma- eller tabutlatorseparert
VerdiskilletegnBruk komma-tegn eller /t for tabulatorseparering
Omgi verdier medBruk anførselstegn for å skille mellom verdiene.
Originale Magento attributtnavn i første radJa for å ha med attributtnavn fra Magento i overskriftsraden
EksporterVelg Alle felter for å eksportere ut all produktinformasjon på hver produkt. Velg "Kun koblede felter" for å velge ut hvilke attributter som er aktuelle. Dette valget medfører at du må sette opp Feltkobling og velge hvilke felter som skal eksporteres.
Eksportfiltre
Navn (begynner med)Bruk dette feltet for å kun eksportere alle produkter som begynner med bestemte bokstaver eller ord i produkttittel
Varekode (begynner med)Bruk dette feltet for å kun eksportere alle produkter som begynner med bestemte bokstaver eller ord i varekoden
TypeVelg "Enhver type" for å eksportere alle produkttyper, evt. velg kun en spesifikk produkttype (Enkeltprodukt, Gruppert produkt, Konf.produkt, Bundle, Virtuelt, Nedlastbart, Gavekort)
AttributtsettnavnVelg "Ethvert attributtsett" for å eksportere produkter fra alle attributtsettene. Evt. velg et spesifikt attributtsett i dropdown for å kun eksportere produkter fra dette attributtsettet.
PrisAngi et prisområde, fra og til
LagerbeholdningAngi et lagerantall fra og til
SynlighetVelg "Enhver synlighet" for å eksportere produkter uavhengig av hvilken synlighet som er angitt på produktet.
StatusVelg "Enhver status" for å eksportere produkter uavhengig av hvilken status som er angitt på produktet.

Kjøre eksportprofilen

Etter at alle feltene er gjennomgått og tilpasset for din eksport av produkter, så må profilen lagres. Klikk på "Lagre og fortsett redigering" for å gå videre med en gang. Alle tilpasninger under "Profilveiviser" i venstremenyen må være lagret for at de skal gjelde i denne eksporten. Velg deretter "Kjør profil" i venstremenyen. Klikk på "Run Profile in Popup". En ny fane åpnes i nettleseren og du kan følge med på status hvor langt eksporteringen har kommet. Når eksporten er ferdig kommer meldingen "Profilkjøring fullført" nederst.

Hente ut eksportfilen

Eksportfilen lagres på serveren der Magento er installert, i katalogen /public_html/var/export. Send en epost til support@trollweb.no med navn på filen du har eksportert, så hjelper vi å hente den ut. 

 

  • No labels