Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hva er et enkeltprodukt?

Enkeltprodukt (eng. Simple product) er den vanligste produkttypen i Magento og kan brukes til omtrent alle typer produkter. Skal du ha varianter av produkter legges variantene inn som enkeltprodukter og knyttes mot et samleprodukt/konfigurerbart produkt. Om du ønsker å tilby pakketilbud så opprettes enkeltprodukter først, og som deretter angis i et gruppert produkt.

Hvordan opprette et enkeltprodukt

For å legge til et nytt Enkeltprodukt velger du Katalog → Behandle produkter. Her viser en oversikt over eksisterende produkter. Klikk på "Legg til produkt"-knappen oppe til høyre for å begynne på et nytt produkt. Velg det attributtsettet som passer til varen du skal opprette. De fleste butikkene har kun ett attributtsett ("Default") så om du er usikker bare velger du det. Velg deretter Produkttype: Enkeltprodukt.

Bildet nedenfor viser venstremenyen som er tilgjengelig ved oppretting av nye produkter.

Du kan gå innom alle disse menyvalgene uten å måtte lagre informasjonen for hver gang. Når det ligger ulagret informasjon i et menyvalg vil det vises et lite diskettsymbol til høyre på linjen. Bruk "Lagre og fortsett å redigere"-knappen fortløpende om du skriver inn mye detaljer og ikke ønsker å risikere og miste dette underveis. Merk at venstremenyen på produktopprettelse-siden kan variere fra butikk til butikk, da den enkelt kan tilpasses under Ajourhold av attributtsett.

 

Tips

Før du oppretter produkter bør du gå gjennom attributtene og sjekke om det skal opprettes egne tilpassede attributter. Les mer om attributter og attributtsett.

 

Nedenfor følger en forklaring på de aller fleste feltene du bør ta stilling til ved opprettelse av nye produkter. De fleste er generelle og gjelder uansett Produkttype.

Alle felter merket med rød stjerne må være fylt ut. Se eksempel på utfylling av felter på bildet under hvert avsnitt.

Generelt

FeltnavnBeskrivelse

Tittel

Teksten i dette feltet blir tittelen på produktet i nettbutikken. Bruk mest mulig nøkkelord, ta gjerne med merke om det er et kjent. En god og beskrivende tittel vil hjelpe å komme bra ut på søkemotoroptimalisering.

Kort beskrivelse

Dette er teksten som vil stå rett under tittel på produktvisningen.

Detaljert beskrivelse

Denne teksten inneholder mer detaljer om produktet og ligger lengst nederst på produktsiden.

Varekode (SKU)

Sett en unik varekode på hvert produkt. Har du ingen egen varekode, så bruk gjerne leverandørens varekode.

Vekt

Fylles ut dersom det skal benyttes vektberegning i forbindelse med frakt. (Kan også legges inn generell vekt under System->Innstillinger)

Sett som ny fra dato

Bruk dette feltet for å sette en dato der produktet skal vises som nytt.

Sett som ny til dato

Sett en dato som produktet skal vises som nytt til. Bruk denne dersom du ønsker å hente ut nye produkter vha. widget og vise på forsiden.

Status

Må stå til aktivert for at produktet skal vises i butikken. Står denne til deaktivert vil ikke produktet vise. Dersom et produkt er sluttsolgt, settes det til deaktivert slik at det ikke blir tilgjengelig for kundene lenger.

URL key

Her kan det settes en mer søkemotorvennlig URL dersom produktets tittel ikke kan benyttes. Dersom dette feltet står blankt, vil tittel benyttes som url-key.

Synlighet

Velg mellom "Katalog, Søk" (synlig både i produktkatalogen og ved søk), "Ikke synlig individuelt" (kan ikke finnes ved søk eller i produktkatalog, f.eks. en del av et konfigurerbart produkt), "Katalog" (kun synlig i produktkatalogen) og "Søk" (kun synlig ved søk, vises ikke i produktkatalogen).

Allow gift message

"Bruk innstillinger" er standardverdi, eventuelt kan den settes til ja eller nei hvis standardinnstillinger ikke skal benyttes. Gjør at man kan tillate en gavemelding i bestillingsprosessen dersom utsjekkingsmodulen støtter dette.


Priser

FeltnavnBeskrivelse

Pris

Her legges varens standard utpris inn.

Spesialpris

Bruk dette feltet for å angi en redusert pris på varen.

Spesialpris fra dato

Dersom fra-dato benyttes kan du velge å legge inn en tilbudspris som ikke skal vises før for eksempel den 1. neste måned.

Spesialpris til dato

Sett inn til-dato for å la Magento legge tilbake fullpris på varen etter gitt dato.

Kost

Her legges kostprisen inn. Det er ikke viktig å legge inn kostpris på varen. Man får stort sett kun se en fortjeneste-grafe ved å ajourholde denne. Det anbefales å heller føre korrekt kostpris med eventuell frakt og liknende i et økonomi- eller ERP-system.

Mengderabatt

Velg "Legg til prisnivå" om du ønsker å angi en egen pris for enkelte kundegrupper. For eksempel kan forhandlere få oppgitt en annen pris enn kunder som ikke er innlogget. Se detaljer i artikkel om bruk av mengderatt for produkter

Momsklasse

Velg hvilken momsklasse varen skal tilhøre dersom du er momspålagt. For momsfritt salg skal denne stå til "Vennligst velg"

Is product available for Google Checkout

Ja/Nei. Google Checkout er en alternativ betalingsmåte til PayPal, men er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge. Det spiller ingen rolle hva denne innstillingen står til da den ikke blir tatt hensyn til.

Det kan legges inn egne priser per kundegruppe på det enkelte produktet. Klikk på "Add Group Price" og velg hvilket nettsted og hvilken kundegruppe som skal få egen pris. Prisen angis i NOK, dersom ingen annen valuta er valgt. Denne prisen vil da kun være synlig for kunder som er innlogget i nettbutikken og som tilhører kundegruppen som har fått oppgitt egen pris.

Meta informasjon

Metainformasjon kan benyttes til å legge inn tittel og nøkkelord om produktene, men er ikke nødvendig for at søkemotorer skal finne produktene. Dersom du har tid og anledning, så bør meta informasjonen tilpasses og legges inn for hvert enkelt produkt.

FeltnavnBeskrivelse
Meta tittelSpesifiser en tittel for produktsiden. Denne tittelen er synlig på fanen i nettleseren.
Meta nøkkelordLegg inn de nøkkelordene som best oppsummerer hvert produkt her, separert med komma. For eksempel "store puter, håndsydde puter, design puter". Meta nøkkelordene bør være unike for hvert produkt. Meta søkeord og beskrivelse vil vise i produktenes html kildekode.
Meta beskrivelseSkriv et par setninger som beskriver innholdet på siden. Selv om dette ikke er synlig på produktsiden, så vil enkelte søkemotorer vise denne beskrivelsen på søkeresultatsiden.

Bilder

Klikk på "Browse images" for å finne det bildet som skal vises. Du kan markere flere bilder samtidig og velge Open. Last opp det eller de bildene du ønsker å vise av produktet ved å klikke på "Upload Files". Merk av på Base Image, Small Image, Thumbnail dersom ett bilde skal benyttes på ulike steder. Alle bildene som blir lastet opp vil bli skalert til riktig størrelse, så det samme bildet kan fint benyttes til alle tre bildetypene. Dersom det skal være flere bilder av samme produktet, kan du bruke "Sorteringsrekkefølge" for å angi hvilken rekkefølge de skal vises i på produktsiden.

FeltnavnBeskrivelse
MerkelappLegg inn beskrivende navn på bildet
SorteringsrekkefølgeAngi i hvilken rekkefølge bildene skal vises her

Base Image

Hovedbildet som vises på produktsiden (1100x1100 pixels)

Small Image

Bildet som vises i produktlistingen (135x135 pixels)

Thumbnail

Bildet som vises i handlekurven (50x50 pixels)

For hovedbildet finnes det innebygget en zoom-funksjon på produktsiden. For at dette skal fungere bør ikke størrelsen på bildet være mindre enn størrelsen for hovedbildet på malen.

Tips

Anbefalt størrelse på bildene er en bredde på ca. 800-1000 pixels. Magento endrer automatisk størrelsen på bildet, så du trenger bare laste opp bildet en gang.

Dersom et bilde skal fjernes, marker "Fjern" helt til høyre på linjen og bildet vil forsvinne ved neste lagring.

Design

Det er fullt mulig å kontrollere utseendet for hvert enkelt produkt individuelt under "Design". Oppsettet for design på produktnivå ligner mye på oppsett av individuelt design for kategorier. Dersom det settes et eget design på produktsiden, så vil dette overstyre kategorinivåets design. Vanligvis brukes samme design som er satt på kategorinivå, og dette punktet kan da hoppes over ved oppretting av nye varer.

FeltnavnBeskrivelse
Custom DesignVelg mellom ulike standard design som kommer med Magento, eventuelt design som tilhører valgte design template.
Active from og Active ToSett inn datoer dersom det skal benyttes eget design i en spesifikk periode, for eksempel i ferien. Magento vil automatisk endre designet i den oppgitte perioden, slik at du ikke behøver å gjøre manuelle endringer etter en viss tid.

Magento's designsystem er svært fleksibelt men også veldig omfattende. Det anbefales å lese nøye gjennom Magento's DesignGuide før man begynner på dette.

For mer informasjon om oppsett av Custom Design, les http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/tutorial-creating-products

Lagerbeholdning

Tips

Sett de mest vanlige standardinnstillingene før du setter dette opp på hver enkelt vare. De fleste lagerstyringsparameterne settes under System → Innstillinger → Lagerbeholdning. Alle feltene bortsett fra "Antall" og "Lagerstatus" er satt på forhånd, men kan overstyres om det skal være spesielle innstillinger for enkelte produkter.
FeltnavnBeskrivelse

Behandle lager

Kan overstyre konfigurasjonsinnstillinger dersom du oppretter et produkt som ikke skal ha lagerstyring. Kryss vekk "Bruk konfigurasjonsinnstillinger" og velg Nei.

Antall

Oppgi hvor mange som finnes på lager. Dette antallet må oppdateres manuelt når du får inn nye varer.

Lagerstatus

Settes til "På lager" dersom du ønsker at varen skal dukke opp i butikken. Dersom lagerstatus er "Ikke på lager" vil ikke varen være tilgjengelig for kjøp, men kunden kan fortsatt se varen og legge den til ønskelisten.

Dersom restordrer blir aktivert kan varen også kjøpes selv om den ikke er på lager. Butikken bestiller da inn og sender ut til kunden så raskt som mulig. Må ikke brukes på sluttsolgte varer.

Tips

Hva kan du sjekke om produktet ikke vises i nettbutikken?
  • Status må være satt til Aktivert under Generelt
  • Synlighet må inkludere Katalog under Generelt. Velg mellom "Katalog, Søk" eller "Katalog"
  • Dersom du har lagerstyring aktivert, må Antall på lager være større enn 0 under Lagerbeholdning
  • Lagerstatus må stå til På Lager under Lagerbeholdning
  • Produktet må være tilordnet en aktivert kategori under Kategorier
  • Produktet må knyttes til en website under Kategorier

Kategorier

Kryss av for hvilken kategori du ønsker varen skal ligge i. Det er mulig å velge flere kategorier og produktet skal vises flere steder.

Tips

Det anbefales å ha produktene i èn kategori og alle dens hovedkategorier (som vist på bildet nedenfor).

Relasjoner mellom produkter

Det finnes tre typer relasjoner mellom produkter: Relaterte, oppsalgs- og kryssalgs-produkter.

Felles for alle relasjoner er måten de knyttes til produktet: Søk opp produkter ved å velge "Enhver/Alle" i menyvalget helt til venstre og klikk på "Søk"-knappen for å vise alle varene. Alternativt kan du søke på navn, varekode, osv. Marker varene som skal relateres med et merke til venstre for produktnavnet.

Relaterte produkter

Relaterte produkter er varer som du ønsker å tipse kunden om i forbindelse med det produktet de har valgt å lese mer om. Dette er produkter som du ønsker at kunden skal kunne kjøpe i tillegg til varen de ser på.Tips

Relaterte produkter i Magento kan også brukes som Tilbehørsfunksjon.

Det relaterte produktet vil som standard vises i en boks i høyre kolonne. Det skal være enkelt for kunden å velge de relaterte produktene slik at disse kan legges direkte i handlekurven når de ser på en vare.

 

Oppsalg-produkter

Oppsalg-produkter er normalt dyrere produkter som du ønsker at kunden skal vurdere når han er inne på et rimeligere produkt. Det kan være varer med bedre kvalitet, som gir bedre fortjeneste, er mer populære, osv. Oppsalg-produkter vil som standard vises nederst på produktvisnings-siden, ofte med følgende overskrift: "Du er kanskje også interessert i:". Oppsalgsproduktene blir vist med en link til produktets infoside, slik at kunden lett kan navigere seg videre inn på de alternative produktene.

Kryssalg-produkter

Dette er ment for impulskjøp-produkter, på samme måte som magasiner og godteri ved kassen i matbutikker. Kryssalg vil vises i handlekurven basert på hvilke varer som finnes der. Vanligvis er dette produkter som kunden kan ha glede av sammen med det produktet de kjøper. Knytning gjøres på samme måte som for relaterte og oppsalgs-produkter.
Kryssalg-produkter kan for eksempel brukes på et belte som passer veldig bra til en bukse. Når kunden legger buksen i handlekurven så vil beltet vise som "Kanskje du også er interessert i dette".

Produktomtaler

Her vises omtaler av produktet. Søk opp i eksisterende omtaler, og knytt den mot det aktuelle produktet.

Produkttagger

Dersom du ønsker å benytte tagger på produktet kan kunden legge til dette på produktsiden. Taggene vil vises under Produkttagger om det skulle være nødvendig å endre eller slette noen av disse. De færreste butikkene vil ha behov for tagging og vi skrur normalt denne funksjonen av da den ofte bare forvirrer kundene.

 

Tips

En fordel med tagging er at den vil generere mange flere linker inne på sidene, som vil være positivt SEO-messig.

Egendefinerte alternativer

Her legges inn tilleggsvalg på det enkelte produktet som ikke er forhåndsdefinerte slik man har med Attributter. Et eksempel er at kunden kan legge til en tekst som skal skrives inn på produktet. Se eksempel under for hvordan dette settes opp:

Et annet alternativ kan være å legge til størrelser på klær her. Denne måten å håndtere størrelser og farger på anbefales å benytte konfigurerbare produkter til for å kunne lagerstyre hver enkelt størrelse men dersom lagerstyring på størrelser ikke er aktuelt kan det settes opp som vist på bildet under. Merk at det kan legges inn egne priser på de ulike størrelsene.

 

  • No labels