Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hva brukes epostmaler til?

Dette er eposter som benyttes for kundekontakt. I en nettbutikk er det hele tiden behov for kundekontakt gjennom eposter, blant annet for å fakturere kundene, ønske velkommen til nye kundekontoer, bekrefte bestillinger og kontoendringer og til og med for system-meldinger fra Magento til systemansvarlig. Magento inneholder forhåndsdefinerte maler for de fleste situasjoner der epost skal sendes kunden, men disse bør tilpasses med tekst og logo. Standardepostene inneholder ofte dummy telefonnumre og epostadresser.

Hvordan endres en epostmal?

For å legge til en ny epostmal:

Gå til System → Epostmaler for finne oversikt over alle epostmaler som er i bruk i butikken. 
Dersom du ikke har tilpasset noen epostmaler før, så vil listen over epostmaler være tom. 

Klikk på Legg til ny mal for å tilpasse en av systemets standard epostmaler. I feltet Mal velger du hvilken mal du ønsker å ta utgangspunkt i når du skal legge til en ny mal, for eksempel "Ny bestilling". Bruk en av Magento's forhåndsdefinerte epostmaler for å få med standard innhold i eposten.

Klikk på "Last mal" knappen for å hente den inn i editoren. Under vises et eksempel på epostmalen "Ny ordre for gjest". Denne epostmalen er gitt navnet "Ordrebekreftelse". I teksten "Malinnhold" er det markert en liten tekst som kan endres til noe mer personlig/passende. Lagre malen når du har lagt inn endringene.

Bruk knappen Forhåndsvisning av mal for å se hvordan innholdet er satt opp:

Informasjon om mal inneholder 3 felter som må inneholde tekst:

FeltnavnInnhold
MalnavnAngi et nytt navn for den tilpassede malen, for eksempel Ny bestilling MinNettbutikk
MalemneDette er tittelen i eposten som sendes til kunden
MalinnholdDette er innholdet i eposten. Rediger dette og bruk "Forhåndsvisning av mal"-knappen oppe til høyre for å sjekke endringene. Malen kan også redigeres i Ren tekst-format. Klikk da på "Konverter til ren tekst"-knappen. Det finnes mange ulike variabler å velge mellom, disse kan fortsatt settes inn og endres i Ren tekst-formatet.

Etter at malen er tilpasset og lagret med nytt navn, må du endre i System → Innstillinger → Salgs-eposter og velge at den nye malen skal brukes her:

  • No labels