Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det kan være ganske upraktisk å legge til et stort antall produkter manuelt til en Magento installasjon. Å opprette produkter en etter en vil ta lang tid, spesielt når vi snakker om hundrevis eller tusenvis av produkter. I slike tilfeller trenger du en automatisk måte å legge til alle disse produktene til din Magento nettbutikk. Nedenfor beskrives fremgangsmåten for å få en vellykket import av varer til Magento nettbutikk.

Opprette en import-fil

For å få en fil som inneholder alle de riktige feltene og verdiene, anbefaler vi å først eksportere et par produkter som er opprettet i Magento. Disse produktene må inneholde alle de attributtene som skal brukes på de nye produktene. Opprett derfor minst ett enkeltprodukt eller konfigurerbart produkt. Gå deretter til System → Importering/eksportering → Profiler. Her finnes en liste over tilgjengelige profiler for eksport og import:

For eksport av varer, velg profilen "Export All Products" for å eksportere alle detaljer for produkter. Bruk "Export Product Stocks" om du kun trenger en telleliste for å oppdatere lagerantall. Under "Profilveiviser" kan du se detaljer om blant annet hva som eksporteres og hvor filen vil bli lagret. Her kan det legges inn filter slik at for eksempel kun enkeltprodukter blir eksportert. Velg "Kjør profil" for å eksportere. Dette vil åpne et eget vindu som viser fremdriften:

Eksportfilen legges i /var/export-katalogen på serveren der Magento kjøres, og ser slik ut:

Nå har du en mal som kan editeres med relevant informasjon om produktene som skal importeres. Filen inneholder kolonner for alle attributtene som er definert for produktene. For å tilegne produktene til kategorier, brukes kun kategori_id. Det er dette tallet som står i parantes bak kategorinavnet.

 

Tips

Merk at filen må ha formatet UTF-8 for å kunne leses inn og prosesseres av Magento. UTF-8-formatet benyttes av alle de vanligste regneark-programmene som MS Excel, OpenOffice Calc, Apple Numbers og GNU Iconv.

Import av varer

Når filen med varene er ferdig oppdatert, må den lagres som .csv. Åpne System → Importering/eksportering → Profiler i Admin, og velg "Import all products". For å importere alle varene i filen, kan innstillingene stå til standard i Profilveiviser. Velg filen du har oppdatert under "Last opp fil" og kjør deretter importen ved å velge Kjør profil i venstremenyen. Fremdriften i importen vil vises i et eget vindu, og her vil også eventuelle feilmeldinger dukke opp om det for eksempel mangler data i noen påkrevde felt. Dersom data mangler i påkrevde felt, vil ikke varen bli importert. Det vil da stå i popup'en hvorfor produktene ikke har blitt importert.

Etter importeringen er fullført, sjekk i Katalog → Behandle produkter at de importerte produktene ser ok ut her.

 

Tips!

Vi anbefaler å alltid gjøre en testimport først. Lag en importfil med kun et par varer og importer denne før du oppdaterer alle varene via importfunksjonen.

Trenger du hjelp med å hente ut eksportfilen?

I kundedokumentet finner du opplysninger for å logge inn via FTP til serveren der din Magentobutikk er installert. Om du ikke får logget inn her, så send en epost til support@trollweb.no og be om å få tilsendt eksport-filen.

Finnes det ingen enklere måte å løse dette på?

Jo, dersom du har behov for å importere mange produkter, og allerede har en oversikt over disse i et regneark, så har vi laget en Google Spreadsheet-integrasjon som vil forenkle jobben med å importere produkter. Da kan også konfigurerbare produkter importeres direkte fra regnearket som ferdig produkt med varianter tilknyttet. 

 

  • No labels