Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hva er konfigurerbare produkter?

Konfigurerbare produkter benyttes dersom du skal selge varer der kunden skal velge blant flere varianter. Vanligvis brukes dette ved salg av klær der det er ønskelig å legge inn ulike farger og størrelser som kunden kan velge mellom.

De forskjellige variantene opprettes som enkeltprodukter, og har sine egne varekoder og lagerbeholdning. Dette gjør at kundene kan søke etter de ulike variantene som størrelse eller farge, men får opp siden med det konfigurerbare produktet som resultat. For eksempel kan vi selge t-skjorter i ulike farger og størrelser. Det må da opprettes varianter/enkeltprodukter, med egne varekoder og lagerbeholdning. Disse variantene tilknyttes et konfigurerbart produkt hvor kundene kan velge f.eks. farge og størrelse. 

 

Tips

Et konfigurerbart produkt gir valg på produktsiden som kjøperen må ta stilling til før produktet kan legges i handlekurven.

Fremgangsmåte for å opprette et konfigurerbart produkt

 1. Lag eller endre attributtene som skal konfigureres av brukeren - for eksempel Størrelse (attributt "size") og Farge (standard attributt "color")
 2. Legg til de nye attributtene i attributtsettet som skal benyttes
 3. Opprett det konfigurerbare produktet, bruk det attributtsettet som nå inneholder Størrelse- og Farge-attributtene
 4. Tilknytting av enkeltprodukter til det konfigurerbare produktet
 5. Prisjustering
 6. Valg av produktbilder

1. Opprett/endre attributter

Før du kan opprette et konfigurerbart produkt, må du vite hvilken attributt som skal brukes til å lage varianter. Det vil si, finn ut hvilket valg kunden skal gjøre på produktsiden, og sett opp attributten for dette til å brukes i konfigurerbart produkt. Dersom det skal være størrelsesvalg på produktsiden, må du finne attributten for størrelse (ofte kalt "size"), evt. opprette denne. Se detaljer for oppretting av attributter.

Tips

Før du oppretter produkter bør du gå gjennom attributtene og sjekke om det skal opprettes egne tilpassede attributter. Les mer om attributter og attributtsett.

Innstillingene for attributten som skal brukes i det konfigurerbare produktet, må være satt opp slik:

 • Omfang = Globalt
 • Catalog Input Type for Store Owner = Dropdown 
 • Bruk på = Alle produkttyper eller Valgte produkttyper (min. Enkeltprodukt)
 • Bruk i konfigurerbart produkt = Ja (vises kun dersom valgene over er satt)

Deretter skal de aktuelle fargene legges inn som valg på denne attributten. Dette gjøres under Behandle etiketter/valg i menyen til venstre når attributten vises på skjermen. I "Admin" kan det legges inn et alternativt navn på attributten, men dette er ikke nødvendig. Dersom ingenting skrives inn her, vil standard navnet "color" benyttes.

I Admin kan det legges til hjelpetekster som kun vises i backend, for eksempel kan det settes "Blå (kongeblå)" i Admin som en påminnelse ved innlegging av varer. Da må det også fylles inn hva som skal vises i frontend; "Blå", da det er dette kunden ser. Dersom det skal være likt, skal feltet under butikknavnet stå tomt som på bildet over. Legg inn alle de fargene som skal benyttes på alle konfigurerbare produkter her. Dersom du senere får inn nye produkter med andre farger, må disse legges til her før det nye produktet opprettes.

2. Legg til attributten i attributtsettet

Velg Katalog → Attributter → Behandle attributtsett og klikk på det attributtsettet som skal brukes til de konfigurerbare produktene. Opprett et nytt attributtsett dersom du skal selge flere ulike produkttyper. Se detaljer for redigering av attributtsett.

3. Opprette et nytt konfigurerbart produkt

Det mest effektive ved oppretting av konfigurerbare produkter er å lage selve det konfigurerbare produktet først, og deretter opprette hver enkelt variant. Gå til Katalog - Produkter og klikk på "Legg til produkt".

 1. Velg attributtsettet som inneholder attributtene du har satt opp til bruk i konfigurerbart produkt. 
 2. Velg deretter "Produkttype: Konfigurerbart produkt":
 3. Velg hvilke attributter som skal brukes til å styre variantene. Kryss av for både Farge + Størrelse for å gi valg om begge deler på produktsiden, eventuelt velg kun Farge eller kun Størrelse for å kun ha en dropdown på produktsiden:
   

Opprett deretter det konfigurerbare produktet på samme måte som for enkeltprodukt. Alle feltene som er merket med rød stjerne er minimum. Se artikkel om oppretting av enkeltprodukter for mer informasjon om de enkelte feltene. Prisen som legges inn på det konfigurerbare produktet er standardprisen. Denne kan overstyres for den enkelte variant under Tilknyttede produkter.

Når du har gått gjennom Generelt, Priser, Bilder, Lagerbeholdning og Produktkategorier og kommet helt til "Tilknyttede produkter" i venstre menyen, klikker du på "Lagre og fortsett å redigere knappen" oppe til høyre. Dette vil gi oppdaterte felter når det skal opprettes enkeltprodukter ut ifra det konfigurerbare produktet.

4. Tilknytte enkeltprodukter til et konfigurerbart produkt

Det finnes tre ulike måter å koble sammen enkeltprodukter til et konfigurerbart produkt. Den mest brukte og enkleste måten, er å opprette det konfigurerbare produktet først, og deretter lage variantene under Tilknyttede produkter, og bruke det som heter "Rask oppretting av enkeltprodukt":
 

Her blir Tittel og Varekode autogenerert basert på navn og varekode til det konfigurerbare produktet. Dersom ønskelig, kan du legge inn eget navn og spesifikk varekode på de nye enkeltproduktene ved å fjerne avkrysning på autogenere til høyre for feltet. Til forskjell fra selve hovedproduktet, så skal disse enkeltproduktene ikke være synlige i nettbutikken, sett derfor Synlighet: Ikke synlig individuelt. Angi farge og størrelse på den nye varianten som opprettes, og legg inn antall som finnes på lager. Lagerstatus må endres til "På lager" dersom varianten skal kunne kjøpes i nettbutikken.

Etterhvert som enkeltproduktene blir opprettet, så legges de til i oversikten nederst på siden under Tilknyttede produkter, som vist under:

Tips

Enkeltproduktene som er tilknyttet konfigurerbare produkt kan ikke ha egendefinerte valg (custom options), og de må være opprettet med det samme attributtsettet.

5. Prisjustering for varianter

Det kan legges på egne tillegg/fratrekk i hovedprisen per farge eller størrelse. I eksempelet over koster varianter med fargen "Royal Blue" 50 kr mindre enn standardprisen som er satt på det konfigurerbare produktet. Størrelsen XL koster 10 kr mer enn standardprisen på det konfigurerbare produktet. 

Om du skal endre på noen av enkeltproduktene som tilhører det konfigurerbare produktet i ettertid, så kan du enten gjøre det her ved å klikke på "Endre"-linken til høyre for hver variant, men de vil ogs vise i listen sammen med alle produktene under Katalog → Behandle produkter.

Når alle variantene er opprettet, klikk "Lagre"-knappen og sjekk hvordan produktet ser ut i nettbutikken. I de nedfellbare menyene vil valgene endres avhengig av hverandre.

6. Produktbilder for konfigurerbare produkter

Produktbilder lastes opp til det konfigurerbare produktet på samme måte som for de andre produkttypene, og angir her visning i kategorilisting, handlekurv og produktside. Dersom du ønsker å vise bildet som tilhører den enkelte varianten i handlekurven, kan du endre innstillinger under Systemoppsett - Innstillinger - Handlekurv:
 

Konfigurerbart produktbilde settes til "Miniatyrbilde for overordnet produkt" dersom hovedbildet som er satt på det konfigurerbare produktet skal vises i handlekurven. For å vise produktbildet til valgt variant, settes denne til "Miniatyrbilde for produkt". Dette krever at det er lagt til produktbilder til de enkeltproduktene som er tilknyttet det konfigurerbare produktet.

 

 • No labels