Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hvordan endrer jeg mange produkter samtidig?

Gå til Katalog - Produkter og filtrer ut de produktene som skal oppdateres. Dersom du skal gjøre en endring på alle produktene i listen, klikk på Velg alle-linken øverst til venstre over produktene. Velg deretter "Oppdater attributter" i dropdown oppe til høyre over produktlisten og deretter OK: 

Det neste bildet viser alle attributtene som er felles for de valgte produktene:

Dersom du skal endre f.eks. vekten på de valgte produktene, så kryss av for "Endre" på dette feltet. Da vil vekt-feltet bli editerbart og du kan legge inn den nye vekten for produktene. Alle de andre feltene som ikke er krysset av for "Endre" på, vil beholde sine verdier. 

Klikk på Lagre-knappen for å aktivere endringene på valgte produkter.

Tips

Dersom du ikke finner noen av attributtene som skal endres i listen her, så sjekk om du har valgt ulike produkttyper (enkeltprodukter, konfigurerbare produkter, osv). En attributt gjelder noen ganger kun for spesifikke produkttyper.

Hvilke felter på produktene kan masseoppdateres?

Alle felles attributter kan masseoppdateres, dette gjelder også for Lagerbeholdning. Men dersom du har valgt å masseoppdatere ulike typer produkter, så vil det kun være mulig å sette lagerstatus som "Ikke på lager" eller "På lager". Under valget Nettsteder i venstremenyen kan du legge til valgte produkter til flere websites, eller fjerne de fra en annen websites. 

 

 

  • No labels