Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hva er et nedlastbart produkt?

Dette er et digitalt produkt som kunden kan laste ned direkte fra nettbutikken. Filene kan legges ut på egen server, eller tilbys som URL til en hvilken som helst annen server. Nedlastbare produkter brukes for eksempel til salg av lydfiler, pdf'er og eBøker.

Hvordan legge opp et nedlastbart produkt

De generelle innstillingene er tilsvarende opprettelse av et enkeltprodukt. I tillegg finnes et ekstra menyvalg under "Produktinformasjon" som heter "Informasjon om nedlasting".

Øverst finner du Samples. Her kan du legge ut et eksempel på det nedlastbare produktet. For eksempel et lydklipp av en mp3-fil, en prøveversjon av en applikasjon eller et utdrag fra en eBok. Klikk på "Legg til ny fil" for å legge til Tittel og Fil. Om du skal ha flere eksempelfiler, klikk på "Legg til ny fil" igjen.

Du kan legge til filer på to måter:

File

Klikk på ...-knappen for å velge hvilken fil som skal lastes opp, og deretter på "Last opp filer". Dette vil laste opp filen fra din pc til serveren.

URL

Spesifiser linken til en fil som allerede ligger på en server på en annen lokasjon, og klikk deretter på "Last opp filer".

Eksempel på nedlastbart produkt:

Den andre delen heter Links, og dette er produkter som kan kjøpes og lastes ned, og i tillegg kan det legges ut et klipp eller eksempel på filene som selges.

Tittel

Teksten som skal vises over linkene som tilbys

Linker kan kjøpes separat

Settes til Ja om kunden skal kunne velge blant linkene

Klikk deretter på "Legg til ny fil". For selve linken må dette fylles ut:

Tittel

Navnet på filen

Pris

Bruk dette feltet for å angi tillegg til prisen på hovedproduktet

Maks antall nedlastinger

Angi hvor mange ganger kunden kan laste ned produktet etter de har kjøpt det

Delbar

Settes til Ja for at kunder skal kunne bestille som Gjester. Kundene kan da klikke på linken i ordrebekreftelseseposten for å laste ned produktet. Merk at alle som får tilgang til denne eposten vil da få tilgang til å laste ned produktet

Demovare

Brukes for å tilby en prøve på produktet, for eksempel et klipp av hver sang på en cd

Fil

Her lastes filen til produktet opp

Sorteringsrekkefølge

Bruk dette feltet til å overstyre den automatiske sorteringen av filene

Velg deretter "Last opp filer" for å legge til linkene, på samme måte som for Samples over.

Eksempel på nedlastbart produkt med linker til nedlasting:

  • No labels