Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Din Magento nettbutikk har en rekke automatiske mekanismer for å sørge for at produkter og informasjon ute i butikken er oppdatert, samt å kjøre raskest mulig. Det er likevel enkelte manuelle funksjoner du som butikkeier må/bør gjøre regelmessig for å sikre mest mulig oppdatert og rask butikk. 

Viktig info

Funksjonene som er beskrevet nedenfor er helt ufarlige å kjøre men merk at spesielt Reindexering kan ta relativt lang tid og medføre at butikken går sakte for kundene. Det anbefales derfor å kjøre spesielt Reindexering på tidspunkter med lite trafikk i butikken.

Oppfrisking av Cache

Hva er cache?

Cache betyr "mellomlager" på godt norsk, og er kort fortalt en mekanisme for å mellomlagre informasjon som blir forespurt om veldig ofte. Når man for eksempel besøker VG.no så går det normalt lynkjapt. Dette skyldes blant annet at de fleste elementene på siden, som logo, menyer og liknende allerede ligger lagret i nettleseren på din lokale PC eller Mac. Magento har samme type cache-mekanisme innebygd, og denne styres i veldig stor grad automatisk. Det er likevel en del ganger man bør oppdatere cachen i Magento manuelt for å sikre at det man nettopp har oppdatert i nettbutikken (varer, priser, ol) blir "cachet".

Jeg får melding om at Cache er utdatert og må friskes opp. Hva gjør jeg?

Dette er en helt naturlig melding i Magento, og bare informerer deg som butikkeier om at det er gjort endringer på produkter som ikke er blitt oppdatert i Cache. Magento "avventer" å oppdatere cache for hver minste ting som gjøres, da det kan påvirke ytelsen i stor grad. Man kan derfor enten vente til Magento's innebygde cache-jobber kjører (med jevne mellomrom) eller man kan oppdatere/friske opp cachen manuelt.

Hvordan oppdaterer jeg cache?

  1. Gå til System -> Cache behandling
  2. Klikk "Velg alle" og trykk deretter på "Send" knappen under Handlinger oppe til høyre

Husk å oppdatere cache dersom du gjør design-endringer

Dersom du endrer designet i butikken (farger med CSS eller annet) er det viktig at Cache oppdateres slik at brukernes nettlesere får med seg denne endringen.

Oppfrisking av indexene (Reindexering)

Hva er reindexering?

Magento har et omfattende indexeringssystem for å sikre at dine kunder raskt kan klikke seg rundt i butikken og slå opp på varer, pris og liknende. Indexsystemet håndterer også søkemotoren i din nettbutikk.

Ved endringer på innholdet i butikken (varer, tekstsider, kunder, osv) må indexeringen oppdateres. Dette styres stort sett automatisk, men det kan i en del tilfeller ta noe tid før disse jobbene kjører automatisk - og man kan derfor å kjøre en full Reindexering dersom man ikke ser endringer ute i butikken som er utført i kontrollpanelet tidligere.

Hvordan reindexerer jeg?

  1. Gå til System -> Index Management
  2. Klikk "Velg alle" og trykk deretter på "Send" knappen under Handlinger oppe til høyre

Ikke start reindexering uten videre

Merk at om butikken har flere tusen produkter eller 50+ attributter så kan indexeringsjobben ta relativt lang tid, i noen tilfeller opptil flere timer. Det vil da gå direkte ut over hastigheten på nettbutikken så vi anbefaler sterkt at eventuelle manuelle reindexeringer starter når det er lite trafikk på nettbutikken.

  • No labels