Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hvordan kan jeg lage egne ordrestatuser?

Fra og med versjon 1.6 så er det mulig å kan lage sine egne ordrestatuser for å bruke på bestillinger. På denne måten skal det være lettere å filtrere ut hvilke ordre som for eksempel venter betaling, hvilke som er pakket men ikke fakturert, osv. 

Gå til System -> Order Statuses for å se en oversikt over hvilke statuskoder som finnes i butikken idag.

For å endre navn på en status, kan du klikke på statusen og legge til nytt navn i feltet "Status etikett". Dersom du har en butikk med flere språk, kan du legge til ulike navn for hver butikkvisning. Klikk på "Lagre status" når endring er fullført.

Mangler noen av ordrene dine ordrestatus?

Åpne en av ordrene under Salg -> Bestilling som ikke har noen status. Sjekk hvilken betalingsmetode som er brukt på bestillingen. De fleste statuser finnes som standard i alle butikker fra betalingsmodulene blir installert, men i noen tilfeller må de legges til manuelt. Kontakt gjerne support@trollweb.no for hjelp med dette. Det er også mulig å generalisere ordrestatusene dersom du ønsker en enkel oversikt over for eksempel alle åpne bestillinger. Da kan det være aktuelt å endre Klarnabestillinger fra å vise "Klarna Accepted" til å stå i status "Behandler" likt som kredittkortbestillinger.

Dersom ordrestatusen mangler, så kan denne opprettes under System -> Order Statuses, klikk på "Opprett ny status". Legg til statuskoden for betalingsmetoden øverst i feltet "Statuskode", og statusen du ønsker å vise på bestillingen (og på kundenes kontoside) legges i feltet "Status etikett". Under "Spesifikke labeler for Butikkvisning" kan du legge til hva som skal vises på bestillingene for kundene og i admin. Klikk på "Lagre status".

Eksempel:

Ønsker du å skille ut noen ordrer som står i samme status?

Dette kan du gjøre ved å lage en ny statuskode som du deretter kobler til en av de eksisterende ordrestatusene. Se eksempel under:

  1. Klikk på "Opprett ny statuskode", legg inn en egendefinert statuskode og etikett
  2. Klikk på "Koble status til statuskode" og velg den nye statusen som nettopp ble opprettet, og velg hvilken Ordrestatus den skal knyttes til
  3. Gå til Salg -> Bestillinger og åpne en bestilling som står i status Behandler og som skal få den nyoppretta statusen
  4. Nederst til venstre, i kommentarhistorikk finnes et Status-felt. Her dukker det opp de ulike statusene som er knyttet til "Behandler". Velg "Venter innbetaling" og klikk på "Send kommentar". Dette oppdaterer kun status på ordren, uten at det blir sendt noen informasjon til kunden. Dersom du ønsker å informere kunden samtidig, så kan du legge til en kommentar og krysse av for "Informer kunde på epost" og/eller "Synlig på Frontend". Da vil den nye ordrestatusen samt kommentaren sendes til kunden.
  5. Se øverst i ordreinformasjonen at ordrestatusen er endret
  • No labels