Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hva er en prisregel for handlekurven?

Dette er prisregler der kunden får rabatt når de kommer til handlekurven. Dette skjer enten ved å oppgi en bestemt rabattkode, eller ved at betingelsene for regelen blir oppfylt, og at rabatten gis automatisk i handlekurven.

Hvordan opprettes en prisregel for handlekurven?

Gå til Prisregler → Prisregler for handlekurv i Admin. Velg "Legg til ny regel".

Regelen settes opp i 3 steg:

1. Generell informasjon om regelen

 • Regelnavn og beskrivelse: Kun for internt bruk.
 • Status: Settes som Aktiv når regelen skal brukes. Settes som Inaktiv før og etter den er gyldig.
 • Kundegrupper: Velg hvilke kundegrupper som skal kunne bruke denne rabatten

 

Tips!

Du kan også definere opp egne kundegrupper ved å gå til Kunder → Behandle kunder. Bruk gjerne en "Test prisregel"-kundegruppe for å teste ut rabatten i handlekurven.

 

 • Kupong:
  • Ingen kupong: Definer et antall i "Bruk per kunde" for å begrense denne regelen hvis nødvendig
  • Spesifikk kupong: Ved å velge dette alternativet dukker to tilleggsfelter opp. Legg inn en kupongkode og angi i tillegg en valgfri Rabattkode.
  • Automatisk: Brukes for å opprette en serie med rabattkoder som kan deles ut, alle med samme betingelser og rabatt.
 • Bruk pr kupong: Angi hvor mange ganger kupongen kan brukes totalt, evt. la stå tomt for ubegrenset bruk
 • Bruk pr kunde: Angi hvor mange ganger hver kunde skal kunne bruke kupongen. Merk at begrensning kun gjelder for innloggede kunder.
 • Fra/Til dato: Angi tidsrom for når rabatten skal være gyldig.

 

Tips!

Bruk Prioritet-feltet dersom det finnes flere rabattregler (1 er høyest prioritet). Prioritet angir hvilken regel som gjelder dersom flere rabattregler for handlekurven oppfyller betingelsen.

 

2. Angi betingelser for at rabatten skal slå til

I eksempelet her oppretter vi en rabattkode som kunden skal kunne skrive inn for å få rabatt på produktene de har lagt i handlekurven. Når de skriver inn rabattkoden, så sjekkes det automatisk om vilkårene for å få rabatt er oppfylt. Vilkårene kan baseres på beløp, vekt, antall, betalingsmetode, postkoder og flere andre.

 

Tips!

Du kan legge til flere produktattributter for å angi betingelsene i rabattregler. Gå da inn på attributten og endre under Frontendegenskaper at "Use for Promo Rule Conditions" = Ja

 

3. Angi handlinger som skal skje når betingelsene oppfylles

 • Bruk: Velg mellom 
  • Prosentvis rabatt av produktpris: Trekker av prosentbeløp av fastprisen, f.eks. 10 = trekker fra 10% av fastprisen
  • Fast rabattbeløp: Angi hvilket beløp som skal trekkes fra fastprisen (gjelder per vare i handlekurven), f.eks. 10 = fastpris minus 10 kr i avslag
  • Fast rabattbeløp for hele handlekurven: Angi rabatt som et fast beløp som trekkes fra i handlekurven, uavhengig av antall produkter, f.eks. 10 = minus 10 kr i avslag.
  • Kjøp X antall og få Y antall gratis: Kjøp 2 og få det 3. produktet gratis (gjelder kun for kjøp av flere av det samme produktet). Angi rabatt "Y"-produktet i feltet "Rabattbeløp", og mengde for å oppnå rabatt angis i "Steg ved kvantumsrabatt".
 • Rabattbeløp: Angi rabattbeløpet ut i fra hvilken type rabatt som er valgt i feltet over.
 • Steg ved kvantumsrabatt (kjøp X): Angi hvor ofte rabatten i "Kjøp X" skal gis (Kjøp 4 få Y gratis)
 • Bruk på fraktbeløp: Angi om rabatten kan gjelde for fraktbeløpet.
 • Gratis frakt: Angi om rabatten kan enten kombineres med et gratis frakt-tilbud for kun produktene som rabattkupongen gjelder for, eller om det skal gjelde for hele ordren dersom et av produktene i bestillingen kommer under betingelsene for rabattkoden.
 • Stopp videre regelprosessering: Ja for at rabatten ikke skal kunne kombineres med andre rabatter.

Info

Kjøp X antall og få Y antall gratis gjelder kun kjøp av samme produktet, eller ved bruk av flere produkter med samme pris.

Eksempel på prisregel som gir gratis frakt

Mange kunder handler ofte mer om de blir tilbudt gratis frakt. Tilby gjerne en rabattkode som kan brukes i handlekurven for å få gratis frakt på neste kjøp. Sett opp regelen slik:

 1. Fyll inn generell informasjon om regelen som navn og rabattkode som skal brukes. Angi evt. hvor mange ganger hver kunde skal kunne bruke rabattkoden i "Bruk pr kunde"
 2. Betingelser angis dersom det skal være krav som må oppfylles for at kunden skal få gratis frakt. Hopp over denne dersom det skal gjelde alle kjøp.
 3. Under Handlinger settes "Bruk på fraktbeløp" til Ja og "Gratis frakt" settes til "For hele bestillingen"

 

Merk!

Dersom du bruker Bring-modulen, så må det krysses av for "Tillat gratis frakt" på de aktive fraktmetodene som skal tilbys gratis frakt for.
 • No labels