Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hva er en prisregel for varekatalog?

Dette er prisregler som angis på et bestemt produktutvalg og som setter ned prisen direkte i varekatalogen. Benyttes gjerne for salgskampanjer og for å angi tilbudspriser på produkter, og det trengs ingen rabattkode.

Hvordan opprettes en ny prisregel for varekatalog?

Gå til Prisregler → Prisregler for varekatalog i Admin. Klikk på "Legg til ny regel" oppe til høyre.

En ny regel settes opp i 3 steg:

1. Legge inn informasjon om regelen

 • Regelnavn og Beskrivelse: Kun for internt bruk, gi et navn til regelen for å kjenne den igjen.
 • Status: Settes som Aktiv når den er i bruk, settes som Inaktiv før og etter den er gyldig.
 • Kundegrupper: Velg blant standard kundegrupper, eller definer opp egne grupper under Kunder -> Behandle kunder

Tips

Opprett gjerne en egen kundegruppe "Test prisregel" som du legger på din kundekonto. På denne måten kan du aktivere en prisregel kun for test-kundegruppen og sjekke at den fungerer som planlagt før kampanjen starter.

 

2. Angi betingelser for at regelen skal gjelde

 • Vilkår/betingelser: Evt. vilkår for hvilke produkter regelen skal gjelde for. Hvis blankt her gjelder rabatten alle produkter. Første vilkår er alltid "Hvis ALLE/ NOEN av disse betingelsene er SANN/USANN".
  Bruk + tegn for å legge til flere betingelser på produktutvalg.


Dersom regelen skal gjelde alle produkter, skal ingen endring gjøres her.


3. Angi hvilke handlinger som skal skje når betingelsene oppfylles

 • Bruk:
  • Prosent av originalpris: Trekker av prosentbeløp av fastprisen, f.eks. 10 = trekker fra 10% av fastprisen
  • Med fast beløp: Angi hvilket beløp som skal trekkes fra fastprisen, f.eks. 10 = fastpris minus 10 kr i avslag
  • Til prosent av originalpris: Angi prosent for hva prisen skal reduseres til, f.eks. 10 = fastpris nedsatt med 90%, til 10% av fullpris
  • Til fast beløp: Angi hvilket beløp rabatten skal endre til, f.eks. 10= rabattert pris blir kr 10
 • Rabattbeløp: Skriv inn beløp eller prosent for rabatt
 • Stopp videre regel-prosessering: Ja = denne rabatten kan ikke benyttes med andre rabattregler senere i prosessen. Nei = kan kombineres med andre rabattregler
Klikk på "Lagre og aktiver" for å aktivere prisregelen! "regler"-knappen brukes for å aktivere nye regler med en gang - ellers blir de automatisk aktivert ved midnatt

Hvorfor tar det så lang tid å lagre og aktivere prisregler?

Dette har som regel en sammenheng med hvor mange prisregler som er satt opp, og hvor mange produkter som er inkludert i disse. I noen tilfeller der betingelsene gjør at rabatten gjerne omfatter 1000 produkter eller mer, så vil det fort ta mange minutter å lagre regelen. Vi anbefaler å slette alle prisregler for varekatalog som ikke er aktive. 

 • No labels