Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hvordan sletter jeg produkter i Magento?

Du kan slette produkter direkte fra produktlisten under Katalog -> Produkter. Marker i checkbox helt til venstre hvilke produkter som skal slettes. Velg deretter "Slett" og OK i menyen Handlinger oppe til høyre.

Bør vi slette produktene?

Når produkter er sluttsolgte og ikke skal videreføres lenger, så kan de slettes helt. De fleste Magento-eiere velger likevel å beholde produktene som deaktiverte en stund, for å kunne gå tilbake og se på disse i forbindelse med kundehenvendelser og rapporter, men det kan være en fordel å rydde opp i produktkatalogen et par ganger i året. Ta da utgangspunkt i produkter som er deaktivert, og som ikke har blitt solgt det siste året, og slett disse. Dette vil gi en ryddigere og oppdatert produktkatalog.

Dersom du har en stor produktkatalog, og sletter veldig mange produkter samtidig, så kan dette ta ganske lang tid. Legg gjerne ryddejobber til perioder uten mye trafikk i nettbutikken.

 

  • No labels