Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Statiske blokker er små innholdsbiter som kan plasseres de fleste steder på siden. Blokker kan brukes til å vise statisk informasjon som tekst, bilder og innebygd video, samt dynamisk informasjon.

Magento's statiske blokker kan brukes til å plassere innhold på spesialtilpassede sider; som bannere rundt omkring på siden, infolapper i handlekurv eller kasse, tekst/info/link-blokker nederst på siden, osv.

Hvordan lager jeg en ny statisk blokk?

Gå til Publisering → Statiske blokker og klikk på "Legg til ny blokk". Fyll ut feltene som er merket med rød stjerne:

  • Blokktittel: Beskrivende navn på blokken.
  • Identifikator: unik identifikator for blokken. Bruk kun små bokstavaer, understrek istedet for mellomrom. Denne brukes som intern referanse.
  • Status: Settes til Aktivert for å bli synlig i nettbutikken
  • Innhold: Fyll inn innholdet i den statiske blokken. Legg til tekst, bilder, linker, video, osv. Slå på Wysiwyg-editor for å redigere innholdet.


Når innholdet er på plass, klikker du på "Lagre blokk".

Hvordan redigere i en statisk blokk uten WYSIWYG-editor?

Vi anbefaler alltid å endre direkte i HTML-koden når det skal legges inn nye linker eller tekst i en statisk blokk som brukes til for eksempel footer eller hovedmeny. Det kan virke litt uoversiktlig første gang du åpner denne, men det er ikke nødvendig å lære seg masse HTML for å kunne endre litt her på egenhånd.

TIPS

Dersom du skal endre i en statisk blokk direkte på produksjon så er det viktig å ha backup av den statiske blokken. Legg til ny statisk blokk som du kaller for BACKUP og la denne ha status "Deaktivert". Dersom endringen du har gjort blir feil, så kan du kopiere innhold fra backup-blokken og lagre oppå endringen.

Under vises et eksempel på innhold fra en statisk blokk med linker til customer service som vises i footer:

Når denne statiske blokken åpnes fra Publisering → Statiske blokker, og WYSIWYG-editor er deaktivert, så vil du se noe ala dette:

Den første linjen markert med gult er overskriften. Den har tag'en <h2> foran selve overskriften og </h2> for å avslutte overskriften. For å endre teksten Customer Service, så bytter du ut det som står mellom h2-tag'ene.

Den andre linjen markert med gult i eksempelet over viser den første linken under overskriften (Contact Us). For å endre hvor denne skal linkes til, så legges siden du ønsker å endre til mellom hermetegn: "/contacts". For å endre navn på linken, så endres teksten som står mellom større og mindre enn-tegnene: >Contact Us<

For å legge til en ny link på ny linje så kopieres hele den andre linjen markert med gult.

Fortsatt usikker på endringer her?

Send en mail til support@trollweb.no for hjelp med dette.

 

 

  • No labels