Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Magento er et netthandel-system og har derfor ingen innebygd telleliste/telling-funksjonalitet. Man kan likevel kjøre en varetelling dersom man har lagerbeholdning-styring på alle produkter, ved hjelp av den innebygd Export/Import-funksjonaliteten.

Generering av "varetelling-fil"

Logg inn i admin panelet på butikken din. Gå så videre til systemoppsett > Importering/eksportering > Dataflyt Profiler.


Her velger du "Legg til ny profil". Denne finner du øverst til høyre. Du vil nå måtte navngi din profil, gi den et beskrivende navn "FirmaNavn - Telling/Vare eksport m lager" feks.
Se bilde under for hvordan sette opp eksporten.

 

Profilinformasjon

Navn: Her skriver du navnet på profilen. Gi den et beskrivende navn så den kan brukes igjen eller benyttes av andre ansatte.
Instanstype:Hva du vil eksportere. Produkter det du vil velge her.
Retning:Eksporter skal velges for å få ut liste.
Butikk:Her må du velge konkret butikk om du har flere butikker under samme installasjon. Hvis du ikke har dette eller ønsker alle tall velg så standard verdier.

Filinformasjon

Dataoverføring: Her skal du la den stå på Lokal/ekstern tjener
Type:Lokal tjener
Filnavn:Navnet på filen du vil eksportere. Beskrivende navn er hensiktsmessig "Lagertall 2012" feks.

Dataformat

Type: MS EXCEL XML velges om du ønsker å bruke UTF8 regneark med tabeller. Du kan også velge komma eller tabulator separert. Her må du selv teste frem til hva du ønsker. Manualen har benyttet MS EXCEL XML og OpenOffice(UTF8).
En kan også benytte CSV fil med "," som skille.
Navn på regneark: La stå tom for første regneark
Orginale Magento Attribut navn i første rad: Tabell i eksempel benytter dette. Alt etter behov og ønske.
Eksporter:Her velger du hvilke attributer du vil eksportere ut. I eksempel benyttes QTY, SKU, NAME.

Feltkobling

Velg legg til feltkobling. Velg så verdiene som du ønsker. Eksempel er det valgt QTY, SKU, NAME i den rekkefølgen.

Kjør Profil / Generer fil

For å kjøre spørringen og generere filen. Må du gå inn på profilen du har laget. Via admin panel (se over). Velg så din profil.
Etter du har valgt profil velg så fra venstremeny > Kjør profil. Run Profile in Popup kjører så profilen og genererer så filen fra mysql databasen.
Når spørringen er ferdig vil den vise et bilde (se under)


Logg så på FTP området til din butikk (se kundedokument for detaljer).

Naviger deg inn til var/log/export-mappen og hent ned filen (du kan dobbelsjekke hva navnet er på popup, se bilde ovenfor).

Åpne filen i Excel eller liknende, oppdater antallet på alle produktene og les så inn igjen filen i "motsatt" rekkefølge.