Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Betalingsmåter er en veldig viktig del av oppsettet før åpning av nettbutikken. Enkelte betalingsleverandører som kortinnløser-selskapene (Teller, Elavon, osv) har opptil 4 ukers behandlingstid på søknadene og det er derfor viktig at man bestemmer seg tidlig for hvilke betalingsmetoder man skal tilby, og setter igang søknadsprosessen mot disse.

Anbefaling

Vår anbefaling er å tilby minimum to-, og maksimum fire betalingsmetoder. Dette er fordi man bør gi kunden mer enn ett valg i tilfelle kunden ikke har kredittkort eller ikke ønsker å betale med faktura. Får kunden for mange valg skaper det forvirring i kjøpsprosessen og man kan risikere å mist salget.

Aktuelle betalingsmetoder


Kortbetaling

Kortbetaling sikrer at dine kunder kan betale med kredittkort (se Nets Netaxept for detaljer) eller BankAxess i butikken.

MERK

Man må ha to avtaler for å kunne ta imot betaling med kredittkort; både med en PSP (Payment Service Provider) òg en kortinnløser.

Aktuelle PSP leverandører:

  • Nets Netaxept tilbyr veldig gode betalingsløsninger for kredittkort (http://trollweb.no/nets/)
  • DIBS tilbyr veldig gode betalingsløsninger for kredittkort (http://trollweb.no/dibs/ )
  • PayEx tilbyr også betalingsløsninger men har ingen gode integrasjoner mot Magento foreløpig

Kortinnløser-avtale

I tillegg til avtale med Nets man alltid ha en avtale med en kortinnløser. Det er kortinnløseren som håndterer selve trekket på kredittkortene (VISA, Mastercard, Diners, Amex) - og det er også kortinnløseren som står for utbetaling av kortbetalingene tilbake til nettbutikken. Kortinnløserne har derfor relativt lang behandlingstid (2-4 uker) og de kjører både kredittsjekker og andre analyser av hver enkelt utsalgssted.

Aktuelle kortinnløsere:

Faktura- og delbetaling

Det finnes en rekke fakturaleverandører. De mest kjente i dag er Klarna og arvato Financial Solutions. Disse er store leverandører med høy grad av tilgjengelighet og kvalitet. Vi anbefaler at man etablerer avtale med en fakturaleverandør i tillegg til en kortbetalingsløsning.

Aktuelle leverandører:

  • Klarna
  • Collector
  • arvato - PayByBill
  • Intrum Justitia
  • Cresco

Sjekk leverandørene

Merk at man må etablere avtale med ønsket fakturaleverandør og at disse ofte har både etableringskostnader, løpende kostnader pr måned og transaksjonskostnader. Sjekk derfor nøye før du velger leverandør.

Forhåndsbetaling

Man kan enkelt sette opp forhåndsbetaling i nettbutikken, og denne betalingsmetoden har ingen ekstra kostnader. Det som er verdt å merke seg i forbindelse med forhåndsbetaling er at det kan være tidkrevende å sjekke kontoen for nye innbetalinger hver dag, og så sende ut disse varene. Fordelen med forhåndsbetaling er at man ikke har noen gebyrer.

Oppkrav

Postoppkrav er en egen betalingsmetode, og oppkrav er integrert i vår Bring fraktberegningsmodul (gratis for alle våre kunder). Denne løsningen viser automatisk oppkrav på de aktuelle fraktmetodene som støtter oppkrav, samt den henter automatisk ut det til enhver tid gjeldende oppkravsgebyret. Denne betalingsløsningen er normalt ikke anbefalt å bruke da erfaringen er at mange lar være å hente pakkene sine, og man må da betale oppkravsgebyr, frakt samt at man har redusert lagerverdi/lagertilgjengelighet opptil mange uker.

 

  • No labels