Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hva er widgets?

Widgets er en lettvint måte for å legge til dynamisk innhold (inkludert produktdata) til sider i Magento. En type widget er å lage en oversikt over nye produkter. Denne henter ut de produktene som har gyldig dato satt Katalog→Behandle produkter→"Sett produkt som Ny fra Dato" og "Sett produkt som Ny til Dato".

Hvordan legge til widget for Nye produkter

Du kan legge til en widget på eksisterende sider eller lage en ny side som kun inneholder de nye produktene.

1. I Adminpanel gå til Publisering → Tekstsider → Legg til ny side.
Dersom du vil legge den til på en eksisterende side, gå til Publisering → Tekstsider og velg den siden du ønsker å legge den til på. Hopp over punkt 2 og fortsett på punkt 3.

2. Gi siden en tittel og url-key (f.eks. Nyheter) og sett Status som Aktivert.

3. Under «Innhold», klikk på widget-ikonet (nr. 2 øverst til venstre)

4. Velg Widget type: Katalog «Nye produkter»-liste.

Velg hvor mange produkter du ønsker skal vises og om produktene skal vises i liste- eller rutenetts-mal. 

5. Lagre siden og sjekk i nettbutikken at nye produkter vises:

  • No labels