Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kunder


Bli kjent med kundekontoer og hvordan disse kan tilpasses og settes opp etter din butikks behov.

Kundegrupper


Opprett kundegrupper for å bruke til å differensiere moms og rabatter for kunder.

  • No labels