Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hvordan aktiveres tilbudspris i Magento Commerce?

Dersom tilbudsprisen skal gjelde med en gang, er det bare å legge til ny tilbudspris direkte på produktet og lagre dette. Nedsatt pris skal vises direkte på produktsiden (vises den ikke? prøv å tømme cache). Når tilbudsperioden er over må tilbudsprisen fjernes fra produktet igjen. 

Alternativt kan du lage en planlagt oppdatering for når tilbudsprisen skal aktiveres. Da kan du bruke oppskriften under for å legge inn en tilbudspris fram i tid:

  1. Åpne produktet som skal få tilbudspris og klikk på  oppe i høyre hjørnet.

  2. Dersom dette er ny tilbudskampanje, fyll inn navn under “Save as a New Update” og legg inn dato + klokkeslett kampanjen skal være aktivert

  3. Endre de feltene som skal oppdateres i angitt periode. Klikk på Avansert prising for å angi tilbudspris som skal gjelde i perioden: 
  4. Klikk på Done når tilbudspris er lagt inn.

  5. Klikk på Save for å lagre den planlagte oppdateringen for produktet.

  6. Bruk Preview-link for å forhåndsvise produktsiden i nettbutikken

  7. Gå til Innhold > Staging Dashboard for å se oversikt over alle planlagte endringer i en tidslinje

  8. Klikk inn på en av de schedulerte oppdateringene for å se detaljer om hva denne skal oppdatere under de enkelte valgene for Prisregler, Kategorier, CMS sider, mm.: 

  • No labels