Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Før en kan starte med å legge inn produkter må det opprettes kategorier som produktene skal knyttes opp mot. Alle produkter som skal være synlig i nettbutikken, må tilhøre minst én kategori. Bildet under viser eksempel på kategorier i hovedmenyen i nettbutikken.

Image Added

Kategoribehandling finnes i adminpanelet under Katalog → Behandle kategorier. I en ny butikk ligger det kun en en "ToppnivåRotnivå"-kategori. Marker denne og klikk på "Opprett underkategori" for å lage en ny kategori. Dersom en kategori skal flyttes kan du bruke dra-og-slipp for å få den der du ønsker. Les mer om kategorier.