Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Hva er en prisregel for varekatalog?

Dette er prisregler som angis på et bestemt produktutvalg og som setter ned prisen direkte i varekatalogen. Benyttes gjerne for salgskampanjer og for å angi tilbudspriser på produkter, og det trengs ingen rabattkode.

Hvordan opprettes en ny prisregel for varekatalog?

Gå til Prisregler → Prisregler for varekatalog i Admin. Klikk på "Legg til ny regel" oppe til høyre.

En ny regel settes opp i 3 steg:

1. Legge inn informasjon om regelen

 • Regelnavn og Beskrivelse: Kun for internt bruk, gi et navn til regelen for å kjenne den igjen.
 • Status: Settes som Aktiv når den er i bruk, settes som Inaktiv før og etter den er gyldig.
 • Kundegrupper: Velg blant standard kundegrupper, eller definer opp egne grupper under Kunder -> Behandle kunder
Info
titleTips

Opprett gjerne en egen kundegruppe "Test prisregel" som du legger på din kundekonto. På denne måten kan du aktivere en prisregel kun for test-kundegruppen og sjekke at den fungerer som planlagt før kampanjen starter.

 

2. Angi betingelser for at regelen skal gjelde

 • Vilkår/betingelser: Evt. vilkår for hvilke produkter regelen skal gjelde for. Hvis blankt her gjelder rabatten alle produkter. Første vilkår er alltid "Hvis ALLE/ NOEN av disse betingelsene er SANN/USANN".
  Bruk + tegn for å legge til flere betingelser på produktutvalg.

 

Info

Dersom regelen skal gjelde alle produkter, skal ingen endring gjøres her.

 

3. Angi hvilke handlinger som skal skje når betingelsene oppfylles

 • Bruk:
  • Prosent av originalpris: Trekker av prosentbeløp av fastprisen, f.eks. 10 = trekker fra 10% av fastprisen
  • Med fast beløp: Angi hvilket beløp som skal trekkes fra fastprisen, f.eks. 10 = fastpris minus 10 kr i avslag
  • Til prosent av originalpris: Angi prosent for hva prisen skal reduseres til, f.eks. 10 = fastpris nedsatt med 90%, til 10% av fullpris
  • Til fast beløp: Angi hvilket beløp rabatten skal endre til, f.eks. 10= rabattert pris blir kr 10
 • Rabattbeløp: Skriv inn beløp eller prosent for rabatt
 • Stopp videre regel-prosessering: Ja = denne rabatten kan ikke benyttes med andre rabattregler senere i prosessen. Nei = kan kombineres med andre rabattregler
Info
Klikk på "Lagre og bruk" for å aktivere rabattregelen! "Bruk regler"-knappen brukes for å aktivere nye regler med en gang - ellers blir de automatisk aktivert ved midnatt

Hvorfor tar det så lang tid å lagre og aktivere prisregler?

Dette har som regel en sammenheng med hvor mange prisregler som er satt opp, og hvor mange produkter som er inkludert i disse. I noen tilfeller der betingelsene gjør at rabatten gjerne omfatter 1000 produkter eller mer, så vil det fort ta mange minutter å lagre regelen. Vi anbefaler å slette alle prisregler for varekatalog som ikke er aktive. Begrens også utplukket av produkter - dersom du skal ha rabatt på alle produkter i butikken, så anbefales det å bruke prisregel for handlekurv istedet.