Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Et produkt kan ikke bli kreditert før det er betalt, det må altså være opprettet en faktura i Magento før den kan krediteres. Ordrer uten tilhørende faktura anses ikke som oppgjort, og kan derfor ikke krediteres. En uoppgjort ordre kan kanselleres ved å velge "Avbryt"-knappen oppe til høyre når du er inne på "Vis ordre".

Oversikt over retur av produkter

Image Removed

Hvordan krediterer jeg en faktura i Magento?

...