Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleInfo

For Nets-ordre som blir delvis fakturert eller delkreditert så vil det ikke være mulig å frigjøre resten av det reserverte beløpet før det "går ut" automatisk. En reservasjon vil bli slettet etter 3-5 virkedager, men butikken har mulighet til å belaste kortet etter maks 6 måneder  - så lenge det er dekning på kortet.

Retur av produkter-flytskjema

Image Added