Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Du kan også legge inn en "URL for videresending". Dersom du finner en mye brukt søkefrase som ikke gir forventet resultat, kan du legge inn url'en dit du ønsker å sende kunden når denne søkefrasen blir brukt. Du kan også videresende direkte til en kategoriside. Bruk gjerne videresending om du ønsker å legge inn en søkefrase for eksempel for "kontaktinfo". Denne søkefrasen kan da videresende kunden til en tekstside med kontaktinformasjon for butikken. Ettersom søket kun omfatter søkbare attributter på produktene, så vil ingen tekstsider komme med i søkeresultatet som standard.

 

Info
titleTips!
Legg inn synonymer for søkeord som skal gi samme søkeresultatet.

 Hvordan kan søket tilpasses?

...