Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Hva er en prisregel for varekatalog?

Dette er prisregler som angis på et bestemt produktutvalg og som setter ned prisen direkte i varekatalogen. Benyttes gjerne for salgskampanjer og for å angi tilbudspriser på produkter, og det trengs ingen rabattkode.

Hvordan

...

opprettes en ny prisregel for varekatalog?

Gå til Prisregler → Prisregler for varekatalog i Admin. Klikk på "Legg til ny regel" oppe til høyre.

...