Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Hvordan aktiveres tilbudspris i Magento Commerce?

Dette håndteres med schedulering av innholdsoppdatering på samme måte som med prisregler i Magento Commerce. Selve tilbudsprisen legges inn på produktet, og etterpå må denne tilbudsprisen enten knyttes til en eksisterende kampanje eller opprette en ny. Se trinnvis fremgangsmåte under.Dersom tilbudsprisen skal gjelde med en gang, er det bare å legge til ny tilbudspris direkte på produktet og lagre dette. Nedsatt pris skal vises direkte på produktsiden (vises den ikke? prøv å tømme cache). Når tilbudsperioden er over må tilbudsprisen fjernes fra produktet igjen. 

Alternativt kan du lage en planlagt oppdatering for når tilbudsprisen skal aktiveres. Da kan du bruke oppskriften under for å legge inn en tilbudspris fram i tid:

 1. Åpne produktet som skal få tilbudspris og klikk på  oppe i høyre hjørnet.

 2. Dersom dette er ny tilbudskampanje, fyll inn navn under “Save as a New Update” og legg inn dato + klokkeslett kampanjen skal være aktivert
  Image RemovedImage Added

 3. Endre de feltene som skal oppdateres i angitt periode. Klikk på Avansert prising for å angi tilbudspris som skal gjelde i perioden: 
 4. Image RemovedImage Added

 5. Klikk på Ferdig når på Done når tilbudspris er lagt inn.

 6. Klikk på Save for å lagre den planlagte oppdateringen for produktet.

 7. Bruk Preview-link for å forhåndsvise produktsiden i nettbutikken

 8. Gå til Innhold > Staging Dashboard for å se oversikt over alle planlagte endringer i en tidslinje
  Image Added

 9. Klikk inn på en av de schedulerte oppdateringene for å se detaljer om hva denne skal oppdatere under de enkelte valgene for Prisregler, Kategorier, CMS sider, mm.: 
  Image RemovedImage Added