Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sett deretter "Aktivert for Frontend" til Ja og Lagre innstillinger. Når du har aktivert dette, vil du ved å oppdatere frontend i nettbutikken få se røde stiplete stiplede linjer rundt alle tekster som kan oversettes (krever at nettsiden lastes inn på nytt først).

Info
titleSkru av Translation Cache

Pass på at Translate Cache er skrudd av (Systemoppsett - Cache behandling - Oversettelse).

...

For å oversette et ord eller en setning må du holde muspekeren musepekeren over ordet og klikke på den lille boken som viser nede i venstre hjørnet. Vi anbefaler å bruke nettleseren Firefox når tekster skal oversettes. 

Ved å klikke på boken får du opp et nytt vindu med felt for å endre teksten. Når du har lagt inn din nye tekst, så klikker du "Submit"-knappen nederst. 

...

Info
titleNB!

Dersom du har flere butikker/avdelinger i samme Magento, for eksempel med ulike språk, så bør du krysse av for "Store View Specific" . Da vil du kun oversette ordet/setningen for den ene butikkenfør du Submit'er ny tekst, for å sikre at du kun oversetter teksten for gjeldende butikk.

Info
titleTips

Dersom ikke endringene viser i butikken med en gang, så skyldes det sannsynligvis at Cache er aktivert i butikken. Gå til System Systemoppsett -> Cache behandling og oppdater alle cache-typer for å vise oversettingen.