Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pass på å bruke et sikkert passord her, og legg gjerne opp til at passord må resettes av og til (ikke for ofte)

Info
titleSikkerhetstips

Vi anbefaler at du jevnlig tar en gjennomgang av hvilke kontoer som har tilgang til Magento Admin-panel. Sjekk at brukerkontoer for personer som har sluttet blir slettet. Bruk også ulike roller når flere personer skal ha tilgang til Magento. Det er for eksempel kun et fåtall som trenger tilgang til Systemoppsett-menyen.

Hvordan legger jeg til en ny bruker-rolle?

...

  1. Etter at den nye rollen er opprettet, må det knyttes en adminbruker til denne rollen. Gå til System → Rettigheter → Brukere.


  2.  Klikk på "Legg til ny bruker"
  3. Legg inn detaljer for den nye brukeren og sett den som Aktivert. 

  4. Velg deretter Brukerrolle i venstremenyen for å sette hva slags rolle den nye brukeren skal få.


  5. Lagre den nye brukeren, og test at innlogging fungerer og at menyvalgene som er valgt er ok.

Sikkerhetsrutiner

...