Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Konfigurering av standard-oppsettet

Selv om det aller meste er forhåndskonfigurert anbefaler vi sterkt å gå over hele oppsettet og se at alt ser OK ut da man selv er ansvarlig for at oppsettet er slik man ønsker.

...