Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sette opp epost-adresser til butikken

I tillegg kan disse punktene gjerne være aktuelle for videre utbygging av varekatalogen og salgsfremmende tiltak. Men dette er ikke punkter som er nødvendig å gå gjennom før åpning:

...

Det finnes et sett med 5 ulike standard epostadresser som angis i Magento. Du kan bruke samme adresse for alle disse, men du må sjekke at alle har en gyldig adresse. Disse epostadressene dukker opp ulike steder og blir blant annet brukt som avsender av bestillingsbekreftelses-eposten til kundene.

Epostadressene kan settes opp ved å gå til System → Innstillinger → Butikkens epost-adresser. 

Du har disse faste epostadressene å velge mellom:

  • Standard epostadresse
  • Salgs-representant 
  • Kundeservice
  • Tilpasset epostadresse 1
  • Tilpasset epostadresse 2