Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Velg hvor mange produkter du ønsker skal vises og om produktene skal vises i liste- eller rutenetts-mal. 

5. Lagre siden og sjekk i nettbutikken at nye produkter vises:

...