Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Klikk på "Legg til ny URL redirect"
 2. Velg "Custom"
 3. Velg aktuell Store
 4. Skriv et unikt tall eller liknende i "ID Path"
 5. Skriv inn aktuell forespørselssti i "Request Path", dvs der de besøkende egentlig går til (f.eks "catalog/category/view/s/radio-og-tv/id/312/")
 6. Skriv inn aktuell mål-sti i "Target Path", dvs der de besøkende skal videresendes til (f.eks "nyheter-fra-radio-og-tv")
 7. Under Redirect-valget er det mest vanlig å velge 301 Permanent, dvs at dette er en fast endring og ikke bare midlertidig

URL redirects for utgåtte produkter

I noen tilfeller bør det opprettes manuelle URL redirects for produkter eller kategorier. Her er noen eksempler på når dette kan være aktuelt:

 • når et produkt er sluttsolgt og skal fjernes fra nettbutikken
 • nytt produkt skal erstatte det eksisterende produktet
 • opprydding i produktkatalog og sletting av gamle produkter

SEO-messig er det en stor fordel å ta vare på URLer til produkter som har en del trafikk. Trafikken kan komme fra Google søk, blogger, sosiale medier, og annet. Det viktigste er at de URLene som fortsatt sender kunder inn i nettbutikken blir tatt vare på selv om produkt fjernes fra sortimentet. Da må det lages ny URL rewrite fra eksisterende produkt til en ny side. Bruk denne fremgangsmåten:

 1. Søk opp produktet i Magento Admin under Katalog > Produkter og sjekk hvilken ID produktet har
 2. Gå til Katalog > URL Rewrite behandling og søk på produktets ID i kolonnen Målsti
 3. Klikk inn på den URL rewrite som har produktets ID i ID-sti, seo-URL i Forespørselssti og i Målsti skal det stå "catalog/product/view/id/xxx" (der xxx er produktet's ID)
 4. Klikk på "Slett" for å fjerne den eksisterende URL rewrite fra Magento
 5. Legg til ny URL rewrite av typen "Tilpasset". Fyll inn en ID-sti (valgfri ID, f.eks 10001). Legg inn URL til utgått produkt i "Forespørselssti" og URL til det nye produktet i "Målsti". Velg "Videresending: Permanent".
  Image Added
  Skjermbildet over viser hvordan en URL rewrite fra produktet /prima-pump-871 nå videresendes permanent til produktet med URL /barclay-d-orsay-pump-nude

Jeg trenger mer hjelp kjenner jeg. Hvordan går jeg videre?

Send en noe detaljert forklaring på hva du ønsker å oppnå til support så support@trollweb.no så vil vi se på det og komme tilbake.

...