Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Når produkter er sluttsolgte og ikke skal videreføres lenger, så kan de slettes helt. De fleste Magento-eiere velger likevel å beholde produktene som deaktiverte en stund, for å kunne gå tilbake og se på disse i forbindelse med kundehenvendelser og rapporter, men det kan være en fordel å rydde opp i produktkatalogen et par ganger i året. Ta da utgangspunkt i produkter som er deaktivert, og som ikke har blitt solgt det siste året, og slett disse. Dette vil gi en ryddigere og oppdatert produktkatalog, og vil bidra til at Magento .

Dersom du har en stor produktkatalog, og sletter veldig mange produkter samtidig, så kan dette ta ganske lang tid. Legg gjerne ryddejobber utenom til perioder uten mye trafikk i nettbutikken.

...