Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Hva er en prisregel for handlekurven?

Dette er prisregler der kunden får rabatt når de kommer til handlekurven. Dette skjer enten ved å oppgi en bestemt rabattkode, eller ved at betingelsene for regelen blir oppfylt, og at rabatten gis automatisk i handlekurven.

hgdfjj

dgakdns'¨

Hvordan opprettes en prisregel for handlekurven?

...