Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Magento er et netthandel-system og har derfor ingen innebygd telleliste/telling-funksjonalitet. Man kan likevel kjøre en varetelling dersom man har lagerbeholdning-styring på alle produkter, ved hjelp av den innebygd Export/Import-funksjonaliteten.

...

Generering av "varetelling-fil"

Logg inn i admin panelet på butikken din. Gå så videre til systemoppsett > Importering/eksportering > Dataflyt Profiler.

...

Åpne filen i Excel eller liknende, oppdater antallet på alle produktene og les så inn igjen filen i "motsatt" rekkefølge.