Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Se over hvilke fraktmetoder som er valgt (Bring, frakttabell, gratis frakt, fastpris eller Tollpost). Test i kassen at du får riktige priser på frakt
  2. Sjekk at riktig postnummer til butikken er satt inn på System → Innstillinger → Innstillinger for forsendelse. Dette benyttes blant annet til å beregne frakt
  3. Gå til System → Innstillinger → Salg → Faktura- og pakkseddel-design og sjekk at logo og adresse-og kontaktinformasjon til samt org.nr MVA for butikken er på plass

Sjekke epost-oppsett

  1. Sjekk at riktig informasjon er fylt inn under System → Innstillinger → Generelt (Land og språk) → Butikkinformasjon. Dette er info som hentes inn ulike steder, blant annet i alle epostmaler
  2. Sjekk at det er lagt inn riktige epost-adresser under System → Innstillinger → Butikkens epost-adresser
  3. Sjekk at alle standard epost utsendelser (ny bestilling,påmelding til nyhetsbrev, osv) ser OK ut. Les mer om tilpassing av epostmalerSjekk at pdf'er inneholder firmadetaljer som bla. org.nr MVA og kontaktinfo under Systemoppsett → Innstillinger → Salg → PDF Utskrifter

Sjekke produkter, priser og lager

...