Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Og deretter inkludere den nye momssatsen i den allerede eksisterende momsregelen. Gå til Salg → Moms → Behandlingsregler og velg den nye satsen i tillegg til full moms. (Hold inne ctrl-tasten for å velge flere satser samtidig)

Info
titleEndring i Magento CE 1.8 og Magento EE 1.13

Det er ikke tillatt å legge inn 0% momssats fra disse versjonene. For å løse det kan man kommentere ut if-setningen som starter på linje 79 i app/code/core/Mage/Tax/Model/Calculation/Rate.php (tre linjer), lagre 0% regelen, og kommentere inn igjen denne if-sjekken.