Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

I kundedokumentet finner du opplysninger for å logge inn via FTP til serveren der din Magentobutikk er installert. Om du ikke får logget inn her, så send en epost til support@trollweb.no og be om å få tilsendt eksport-filen.

Finnes det ingen enklere måte å løse dette på?

Jo, dersom du har behov for å importere mange produkter, og allerede har en oversikt over disse i et regneark, så har vi laget en Google Spreadsheet-integrasjon som vil forenkle jobben med å importere produkter. Da kan også konfigurerbare produkter importeres direkte fra regnearket som ferdig produkt med varianter tilknyttet.