Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

For svært mange av våre kunder er trafikken fra Google den aller viktigste kanalen å få inn kunder til butikken på. 

Info
titleTips

Man kan også kjøpe seg topp-plassering på Google. Dette gjøres i Google Adwords, og man "kjøper" da utvalgte søkeord. Resultatet havner da under "Annonser". 

...