Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Magento har innebygget funksjonalitet for å sende ut nyhetsbrev til kunder som har registrert seg for å motta dette. 

Info
titleInfo

Vi anbefaler å bruke en ekstern tjeneste for epostmarkedsføring, som for

...

eksempel Mailchimp

...

 eller Apsis.

 

Dersom du likevel ønsker å sende ut epost fra Magento, så følger en liten oppskrift på hvordan det settes opp her. Merk at det ikke følger med noen sporing eller analyse av hvordan eposter sendt fra Magento's nyhetsbrev blir lest av mottakere.

...