Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Klikk på "Last mal" knappen for å hente den inn i editoren. Under vises et eksempel på epostmalen "Ny ordre for gjest". Denne epostmalen er gitt navnet "Ordrebekreftelse". I teksten "Malinnhold" er det markert en liten tekst som kan endres til noe mer personlig/passende. Lagre malen når du har lagt inn endringene.

Image Added

Bruk knappen Forhåndsvisning av mal for å se hvordan innholdet er satt opp:

Image Added

Informasjon om mal inneholder 3 felter som må inneholde tekst:

...