Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Din Magento nettbutikk har en rekke automatiske mekanismer for å sørge for at produkter og informasjon ute i butikken er oppdatert, samt å kjøre raskest mulig. Det er likevel enkelte manuelle funksjoner du som butikkeier må/bør gjøre regelmessig for å sikre mest mulig oppdatert og rask butikk. 

Table of Contents
maxLevel4

...