Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Magento har en rekke automatiske kjøringer som går i bakgrunnen for å holde systemet oppdatert.

Nedenfor er beskrevet noen av de mest sentrale.

StartpunktNavnBeskrivelseRessursforbruk*Magento CommunityMagento Enterprise
00:00Sales Clean QuoteFjerner inaktive "quotes" (std 30 dgr)
Status
colourBlue
titleLavt
Status
colourGreen
titleJa
Status
colourGreen
titleJa
00:00Aggregated Order-, Invoice- og Shipment-dataOppdatering av rapporter
Status
colourBlue
titleLavt
Status
colourGreen
titleJa
Status
colourGreen
titleJa
00:00Refunded- og Bestsellers refreshOppdatering av krediteringer og salgsdata
Status
colourBlue
titleLavt
Status
colourGreen
titleJa
Status
colourGreen
titleJa
00:00Sales Coupon RulesOppdatering av rapporter
Status
colourBlue
titleLavt
Status
colourGreen
titleJa
Status
colourGreen
titleJa
01:00Apply all Catalog RulesAktiverer alle rabattregler for Varekatalog
Status
colourBlue
titleMiddels
Status
colourGreen
titleJa
Status
colourGreen
titleJa
02:00Price ReindexReindexering av alle priser
Status
colourBlue
titleHøyt
Status
colourGreen
titleJa
Status
colourGreen
titleJa
02:01Enterprise Rotate LogLogg-rotering
Status
colourBlue
titleLavt
Status
colourRed
titleNei
Status
colourGreen
titleJa
03:00Search reindexReindexering av søkedatabasen
Status
colourBlue
titleMiddels
Status
colourGreen
titleJa
Status
colourGreen
titleJa

* HØYT ressursforbruk betyr at ved større mengder data i nettbutikken så vil jobben kunne ta vesentlig tid (alt fra noen minutter til => 1 time). De med LAVT ressursforbruk tar normalt bare noen sekunder å kjøre.