Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Inne på eksportprofilen, i "Profilveiviser" har du mulighet for å tilpasse eksportresultatet noe før produktene eksporteres. 

FeltnavnBeskrivelse
Profilinformasjon
NavnNavnet på denne eksportprofilen "Export All Products"
InstanstypeHva eksporten gjelder: Produkter / Kunder
RetningEksport eller Import
ButikkOm det finnes flere butikker i Magento, velg hvilken butikk eksporten skal gjelde for
Filinformasjon
DataoverføringLokal/ekstern tjener
TypeLokal tjener (kan også angi Ekstern FTP med innloggingsinfo til denne)
FilnavnAngi et navn på den eksporterte filen
StiAngir hvor på serveren eksportfilen havner
Dataformat
TypeVelg mellom CSV eller XML-format. Standardvalget er Komma- eller tabutlatorseparert
VerdiskilletegnBruk komma-tegn eller /t for tabulatorseparering
Omgi verdier medBruk anførselstegn for å skille mellom verdiene.
Originale Magento attributtnavn i første radJa for å ha med attributtnavn fra Magento i overskriftsraden
EksporterVelg Alle felter for å eksportere ut all produktinformasjon på hver produkt. Velg "Kun koblede felter" for å velge ut hvilke attributter som er aktuelle. Dette valget medfører at du må sette opp Feltkobling og velge hvilke felter som skal eksporteres.
Eksportfiltre
Navn (begynner med)Bruk dette feltet for å kun eksportere alle produkter som begynner med bestemte bokstaver eller ord i produkttittel
Varekode (begynner med)Bruk dette feltet for å kun eksportere alle produkter som begynner med bestemte bokstaver eller ord i varekoden
TypeVelg "Enhver type" for å eksportere alle produkttyper, evt. velg kun en spesifikk produkttype (Enkeltprodukt, Gruppert produkt, Konf.produkt, Bundle, Virtuelt, Nedlastbart, Gavekort)
AttributtsettnavnVelg "Ethvert attributtsett" for å eksportere produkter fra alle attributtsettene. Evt. velg et spesifikt attributtsett i dropdown for å kun eksportere produkter fra dette attributtsettet.
PrisAngi et prisområde, fra og til
LagerbeholdningAngi et lagerantall fra og til
SynlighetVelg "Enhver synlighet" for å eksportere produkter uavhengig av hvilken synlighet som er angitt på produktet.
StatusVelg "Enhver status" for å eksportere produkter uavhengig av hvilken status som er angitt på produktet.

...

Etter at alle feltene er gjennomgått og tilpasset for din eksport av produkter, så må profilen lagres. Klikk på "Lagre og fortsett redigering" for å gå videre med en gang. Alle tilpasninger under "Profilveiviser" i venstremenyen må være lagret for at de skal gjelde i denne eksporten. Velg deretter "Kjør profil" i venstremenyen. Klikk på "Run Profile in Popup". En ny fane åpnes i nettleseren og du kan følge med på status hvor langt eksporteringen har kommet. Når eksporten er ferdig kommer meldingen "Profilkjøring fullført" nederst.

Hente ut eksportfilen

Du kan nå hente ut filen direkte fra Eksportfilen lagres på serveren der Magento er installert. Du finner påloggingsinformasjon til ftp i kundedokumentet du har mottatt. Eksportfilen er nå lagret , i katalogen /public_html/var/export. Send en epost til support@trollweb.no med navn på filen du har eksportert, så hjelper vi å hente den ut.