Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Vilkår/betingelser: Evt. vilkår for hvilke produkter regelen skal gjelde for. Hvis blankt her gjelder rabatten alle produkter. Første vilkår er alltid "Hvis ALLE/ NOEN av disse betingelsene er SANN/USANN".
    Bruk + tegn for å legge til flere betingelser på produktutvalg.

 


Info

Dersom regelen skal gjelde alle produkter, skal ingen endring gjøres her.

 


3. Angi hvilke handlinger som skal skje når betingelsene oppfylles

...

  • Stopp videre regel-prosessering: Ja = denne rabatten kan ikke benyttes med andre rabattregler senere i prosessen. Nei = kan kombineres med andre rabattregler
Info
Klikk på "Lagre og brukaktiver" for å aktivere rabattregelenprisregelen! "Bruk regler"-knappen brukes for å aktivere nye regler med en gang - ellers blir de automatisk aktivert ved midnatt

...