Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Denne veiledningen viser vår anbefalte måte å håndtere bestillinger på. Mange butikker etablerer egne interne rutiner tilpasset sin drift, så å avvike fra denne anbefalingen går normalt helt greit. For butikker som har ERP-integrasjon så vil det ofte være mulig å overføre ordrene direkte til ERP-løsningen, og behandle dem her. 

Table of Contents
 

Hvordan fakturerer jeg en ny ordre?

...