Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aktiver Swatches for de attributtene som skal brukes på det konfigurerbare produktet. Innstillingene finnes under Systemoppsett - Innstillinger - Katalog. Dersom det finnes en konfigurerbar attributt på det konfigurerbare produktet som ikke er valgt å vises som Swatches, så vil standard dropdown benyttes på produktsiden til denne.
swatch-innstillinger.jpg

...