Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

Hva er en Sitemap?

Sitemap er en måte å informere søkemotorene hvilke undersider de skal besøke, hvor ofte de endres og hvilken vekting de skal ha i forhold til hverandre. Det var opprinnerlig Google som tok sitemaps i bruk, og man sier derfor ofte bare "Google sitemap". I senere tid har også Yahoo og Microsoft (Bing) tatt i bruk standarden.

Rent teknisk er det en standardisert XML-fil som plasseres på toppen av din butikk; som for eksempel www.trollweb.no/sitemap.xml

Bør jeg ha en Sitemap?

Ikke nødvendigvis. Magento har en veldig ryddig navigerings-struktur med kategorier og/eller breadcrumbs, noe som gjør at søkemotorene enkelt kan navigere seg rundt på sidene på egenhånd og indexere dem opp.

Dersom navigeringen er mye tilpasset og det ikke er så mye linker nedover i kategoristrukturene og ut til produktene så bør man opprette en Sitemap.

Hvordan setter jeg opp en Sitemap?

Magento har innebygd full støtte for Sitemaps, samt automatisk oppdatering av denne hver natt.

  1. Gå til Katalog → Google Sitemap og konfigurer ref bildet ovenfor
  2. Gå til System → Innstillinger → Google Sitemap og konfigurer ref bildet nedenfor

Obs

Magento's Cron (automatisk jobbkjøring) må være i drift for at Sitemap'en skal oppdateres hver natt. Alle kunder hos Trollweb har denne aktivert såfremt den ikke er deaktivert av en eller annen årsak.
  • No labels